Удружење

Милутин Миланковић

Београд

"Осунчавање Земље покорава се неминовном закону,
исто тако тачном као што је Њутнов закон гравитације."

Вести

Годишња скупштина Удружења Милутин Миланковић

Редовна годишња скупштина Удружења, на којој је анализиран рад у 2016. години и дефинисан концепт за наредни период, одржана је 23. новембра у просторијама Удружења. Како је уобичајено и како налаже Статут Удружења, након избора радних тела Скупштине, констатовања кворума за законити рад и једногласног усвајања дневног реда, приступило се разматрању предвиђених тачака.Извештај о раду Удружења за 2016. годину поднео је потпредседник Удружења Слободан Стојановић, уз видео-презентацију. Аргументовано и прегледно бројним показатељима и сликама приказане су најважније активности у разматраној години, што су учесници Скупштине прихватили са одобравањем. Закључено је да су активности биле веома богате и садржајне и да вишеструко превазилазе средства којима се располагало, што указује на висок ентузијазам и волонтерски рад носилаца активности. Комплетан извештај је постављен на сајту Удружења.


Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању за 2016. годину, Скупштини поднео је Никола Јанков, члан Надзорног одбора, који је, између осталог, констатовао да је Удружење у 2016. години остварило приходе, да је расходовна страна прецизно вођена, што је констатовано у завршном рачуну који је израдила Агенција Фипос плус и који је надлежни орган прихватио без икаквих примедби.

На основу увида у комплетну финансијску документацију Одбор је закључио да је финансијско пословање Удружења вршено у потпуности и у складу са законским прописима. Извештај је усвојен једногласно уз констатацију да је обим средстава био изузетно мали у 2016.г., и да се морају предузети озбиљне акције у циљу обезбеђивања већег износа средстава за рад Удружења.

Председник Удружења мр Славко Максимовић презентовао је предлог Концепта програма активности за наредни плански период уз потенцирање следећих активности:

- формирање предлога и иницирање надлежних органа за оснивање Музеја Милутина Миланковића и виртуелног музеја у Удружењу,

- подршка активностима на оснивању Истраживачког центра и реализацији манифестације Дани Милутина Миланковића у Старом Сланкамену,

- наставак активности на издавачкој делатности посвећеној лику и делу Милутина Миланковића, уз веће укључивање књижевног и филозофског, као и музичког стваралаштва у тај процес и завршетак започете серије о Милутину Миланковићу,

- подршка активностима на формирању Парк шуме Милутин Миланковић у Београду,

- дати већи простор темама о науци на трибинама у Удружењу,

- започети активности на обележавању 140 година од рођења Милутина Миланковића и 100 година од доласка у Београд, годишњице које падају 2019.г., али чију припрему обележавања треба започети одмах. Планом предвидети организацију Међународне конференције о животу и свеукупном научном делу Милутина Миланковића и комплексне изложбе о Милутину Миланковићу у Музеју Србије.

Након подношења извештаја у дискусији су учествовали: Наталија Вржина, Слободан Недић, Милан Младеновић, Љубомир Попара, Небојша Здравковић, Зоран Матовић, Милан Предојевић, Мирјана Божић. Учесници у дискусији позитивно су оценили рад Удружења, изразивши признање на упорности и свеукупном раду и доприносу руководства Удружења, уз акцентирање начина побољшања финансирања. Истичу се следећи акценти:

Наталија Вржина дала прелог за ступање у везу са нашом дијаспором као могућим моделом за остваривање сарадње и евентуално додатног финансирања. Пружен је конкретан одговор у вези са контактима и предстојећим акцијама у иностранству.

Слободан Недић се заложио за популаризацију демократизације грађанске науке, аплицирање за фондове ЕУ и стварање могућности за другачија гледишта од гледишта званичне науке, што може бити извор финансирања.Милан Младеновић је истакао да је и Миланковић дао допринос критици Ајнштајнове теорије релавититета, предлаже оснивање „групе за демократизацију“ и алтернативистички приступ научном ангажовању Удружења, те тражење средстава преко границе, уз понављање предлога о формирању часописа Удружења, макар у електронском облику.

Љубомир Попара говорио је о иницијативи да се формира „Шума Милутина Миланковића“ на адекватној локацији, чиме би се ишло у сусрет еколошким идејама и заштити животне средине и на тај начин могућим изворима финансирања рада Удружења.

Небојша Здравковић је истакао нужност трагања за новим методом рада уз узор проф. Миланковића и његовим научним методом посебно израженим код Вавилонског торња.

Зоран Матовић, истиче рад Удружења уз опаску да тај рад прати од формирања и у њему на одређени начин учествује пружајући свој допринос. Предлаже да се сагледа могућност прикупљања средстава путем СМС порука. Изражава опрез око формирања Музеја Милутина Миланковића с обзиром на бирократске препреке.

Милан Предојевић, пружајући подршку свеукупном раду Удружења, подржавајући презентоване извештаје, нагласио је да ће општина Инђија и у наредном периоду бити кооперативни сарадник и реализоавти своје преузете обавезе.

Проф. др Мирјана Божић подржава све што је до сада ишло преко конкурса Министарства културе, али сматра да убудуће треба ићи преко министарстава науке, образовања и Центра за промоцију науке, мада ни од њих не треба очекивати превише. Треба се ићи ка европским фондовима, али треба конкурисати са пројектом европског значаја и у сарадњи са факултетима.Радомир Мандић, председавајући Скупштине је истакао импресивне резултате Удружења, предлажући при том да се покуша са формирањем Фондације Милутин Миланковић, као могућност трајнијег решавања функционисања Удружења.

Након дискусија присутни су једногласно и без примедби усвојили извештаје о раду и финансијском пословању, као и Концепт даљег рада. На основу излагања и дискусија, председавајући је Скупштини предложио закључке који су прихваћени и саставни су део Записника.

На Скупштини је разматран предлог за измену Статута Удружења Милутин Миланковић, што је иницирано петогодишњом применом Статута и искуством стеченим у раду Удружења. Измене су мотивисане потребом ефикаснијег рада органа прецизнијим дефинисањем појединих одредби, самим тим и равномернијег оптерећења руководства. Суштинска измена је у раздвајању функција Председника Удружења од функције Председника Управног одбора, а не као што је то било до сада да су у једној личности обе функције. Таква промена изискивала је усклађивање целог поглавља IV - ОРГАНИ УДРУЖЕЊА. Друга битна одредба се односи на скраћивање мандата руководећих органа са четири на две године и смањивање броја Управног одбора са девет на пет чланова.

Закључено је да су измене Статута правилно процењене, исте су прихваћене и текст измена у целини треба да буде саставни део записника са Скупштине. Такође, да се приступи формалној измени код Агенције за привредне регистре како би се Изборна скупштина Удружења одржала у марту 2018. године по новом Статуту, а након тога и Статут поставио на сајт Удружења.

arrow

Информације


За све информације, контакте, актуелности и сазнања поводом дела и рада нашег Удружења, Молимо Вас да нас контактирате путем е-маил адресе:

milankovicm@gmail.com

Такође, можете нас контактирати и путем следећих телефона:

мр Славко Максимовић
+381 (64) 13 57 307
(председник Удружења)

Слободан Стојановић
+381 (63) 71 64 307
(потпредседник Удружења)

Срдачно Вам се захваљујемо !