100 година реформе календараВести

Извештај о одржавању Међународне конференције Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића (14-16. 12. 2023.)

Добра припрема – остварени циљеви Конференција је, према општој оцени, била изузетно добро припремљена, што је уз висок квалитет изложених…