Vesti

Građevinski fakultet novi kolektivni član Udruženja Milutin Milanković

Potpisom Sporazuma o saradnji verifikovana dugogodišnja uspešna saradnja Fakulteta i Uduženja.

U veoma prijatnoj atmosferi dekan Građevinskog fakulteta prof.Vladan Kuzmanović i predsednik Udruženja Milutin Milanković mr Slavko Maksimović s saradnicima razmotrili su dosadašnju saradnju Fakulteta i Udruženja. Sa zadovoljstvom je konstatovano da je Građevinski fakultet institucija u kojoj je Udruženje imalo stalnu podršku u njegovoj plemenitoj aktivnosti, afirmaciji lika i dela Miluitina Milankovića.

Udruženje je u prostorijama, i uz tehničku podršku, na Građevinskom fakultetetu organizovalo tri veoma uspešna  naučna skupa i održalo nekoliko zanimljivih predavanja posvećena Milankoviću. Profesori Građevinskog fakulteta su bili redovni predavači na tribini Udruženja „Otvorena sreda“. I na kraju, trba istaći i finansijsku podršku Udruženju.

Dogovoreno je da, uz nastavak ustaljene saradnje,  Građevinski fakultet bude suorganizator i domaćin Međunarodne konferencije Sto godina novojulijanskog kalendara Milutina Milankovića.

“Zadovoljstvo mi je da u ime Fakulteta mogu da pomognem Vašu plemenitu misiju afirmacije lika i dela Milutina Milankovića.”