100 година теорије о климатским променамаВести

HUNDRED YEARS AFTER PUBLISHING MILANKOVIĆ’S THEORY OF CLIMATE CHANGES

HUNDRED YEARS AFTER PUBLISHING
MILANKOVIĆ’S THEORY OF CLIMATE CHANGES

 

The international conference Milanković’s Theory of Climate Changes – Hundred Years Afterwards is organized as part of the program of marking 145 years from the birth of great man of Serbian and world science Milutin Milanković.
The conference will be held on November 4-5, 2024 on the occasion of the International Day Climate Change. in the Ceremony Hall of the Faculty of Civil Engineering, Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 73.

The objective of the conference, which is attended by leading world experts in the field of climate changes, is to anticipate on the basis of Milanković’s theory what could be expected to occur in the next 100 years as a consequence of the climate changes, both due to natural long-term processes and anthropogenic factors, and to propose practical measures that the human civilization should undertake in order to prevent their negative influence on the environment.

The information on the conference can be downloaded here.

СТО ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА
МИЛАНКОВИЋЕВЕ ТЕОРИЈЕ О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА

 

Међународна конференција Миланковићева теорија o климатским променама– Сто година после организује се у оквиру програма обележавања 145 година од рођења великана српске и светске науке Милутина Миланковића.
Конференција ће бити организована 4. и 5. новембар 2024. године у Свечаној сали Грађевинског факултета, Београд, Булевар краља Александра 73

Циљ конференције је да се, уз учешће водећих светских експерата у области климатских промена предвиди на основу Миланковићеве теорије шта се може очекивати у наредних 100 година као последица климатских промена, како због природних дуготрајних процеса, тако и због антропогених фактора, и предложе практичне мере које људска цивилизација треба да предузме да спречи негативан утицај на животну средину.

Информације о конференцији можете преузети овде.