Najava događaja

Kako da povećamo otpornost građana na promenu klime i vremenske ekstreme