Члан Удружења може постати свако лице, независно од година старости, као и правно лице, које прихвата циљеве Удружења и његов Статут. Будући члан треба да попуни приступницу за учлањење која је дата у прилогу овог материјала. Попуњену приступницу послати на нашу е-маил адресу.

Биће нам драго да Вам првом приликом свечано уручимо чланску карту, пригодну публикацију и филм о Милутину Миланковићу, и тиме озваничимо Ваше чланство. Очекујемо Вашу активност на исправљању неправди које су заборавом и запостављањем Милутина Миланковића нанесене српској науци и култури и да, кроз заједнички рад, у наредном периоду Милутина Миланковића још више вратимо међу Србе.

Прилог: