Члан Удружења може постати свако лице, независно од година старости, као и правно лице, које прихвата циљеве Удружења и његов Статут. Будући члан треба да попуни приступницу за учлањење која је дата у прилогу овог материјала. Попуњену приступницу послати на нашу е-маил адресу.

Биће нам драго да Вам првом приликом свечано уручимо чланску карту, пригодну публикацију и филм о Милутину Миланковићу, и тиме озваничимо Ваше чланство. Очекујемо Вашу активност на исправљању неправди које су заборавом и запостављањем Милутина Миланковића нанесене српској науци и култури и да, кроз заједнички рад, у наредном периоду Милутина Миланковића још више вратимо међу Србе.

Приступница

Унесите Ваше пуно име и презиме
Штиклирати поља која одговарају Вашем нивоу стеченог образовања.
На пример: Научно истраживачки пројекти, Популаризација науке уопште, Популаризација дела Милутина Миланковића, Издавачка делатност, Сарадња са средствима јавног информисања, Организациони и технички послови...

Приступницу можете и преузети у форми документа, попунити је и послати на адресу Удружења. Линк за преузимање дат је испод: