Član Udruženja može postati svako lice, nezavisno od godina starosti, kao i pravno lice, koje prihvata ciljeve Udruženja i njegov Statut. Budući član treba da popuni pristupnicu za učlanjenje koja je data u prilogu ovog materijala. Popunjenu pristupnicu poslati na našu e-mail adresu.

Biće nam drago da Vam prvom prilikom svečano uručimo člansku kartu, prigodnu publikaciju i film o Milutinu Milankoviću, i time ozvaničimo Vaše članstvo. Očekujemo Vašu aktivnost na ispravljanju nepravdi koje su zaboravom i zapostavljanjem Milutina Milankovića nanesene srpskoj nauci i kulturi i da, kroz zajednički rad, u narednom periodu Milutina Milankovića još više vratimo među Srbe.

Pristupnica

Unesite Vaše puno ime i prezime
Štiklirati polja koja odgovaraju Vašem nivou stečenog obrazovanja.
Na primer: Naučno istraživački projekti, Popularizacija nauke uopšte, Popularizacija dela Milutina Milankovića, Izdavačka delatnost, Saradnja sa sredstvima javnog informisanja, Organizacioni i tehnički poslovi...

Pristupnicu možete i preuzeti u formi dokumenta, popuniti je i poslati na adresu Udruženja. Link za preuzimanje dat je ispod: