VestiZanimljivosti

Kleopatra i Srpska Nova godina

U Muzeju nauke i tehnike, u okviru pratećeg programa izložbe „Milutin Milanković – 100 godina od reforme Julijanskog kalendara“ prof. dr Petar Kočović 28. februara održao je zanimljivo predavanje intrigantnog naslova, kojim je pobudio pažnju zainteresovane publike. Istoriju kalendara novijeg doba od nastanka Julijanskog i Gregorijanskog kalendara do reformisanog Novojulijanskog – Milankovićevog kalendara predstavio je na zanimljiv način.

Profesor Kočović je slušaocima u formi pitanja saopštio svoja saznanja o istorijatu kalendara utvrdivši, na osnovu istorijskih podataka, njegovu genezu, ali «pozadinu» nekih odluka vezanih za kalendare i specifičnu ulogu egipatske kraljice Kleopatre.
U vezi sa tim konstatovao je opravdanost pitanja – ko je zaslužan za to da se Nova godina po Julijanskom kalendaru ili kako je mi zovemo Srpska nova godina, proslavlja se u Srbiji 13. januara. Da li je za to zaslužan Cezar ili neko drugi? Emotivnu i političku vezu Cezara i vladarke Egipta Kleopatre predavač je pokušao da dovede u određenu vezu kada je u pitanju kalendar koji se koristio u Egiptu i koji je besprekorno pomagao poljoprivrednicima da organizuju setvu žitarica. Takvo stanje nije bilo u Rimskom carstvu već prilično haotično kada su u pitanju kalendar i računanje vremena. Da se dođe do rešenja pomogla je Kleopatra, koja mu je poslala svog astronoma Sosigena da pomogne u popravljanju situacije. I od 1. januara 45. godine pne – osvanuo je novi kalendar, koji se koristio do 1582. godine, kada je pod papom Grgurom XIII nastao precizniji, Gregorijanski kalendar. Ali i taj, kao ni Julijanski kalendar nije bio precizan, jer se zemlja nije okretala oko svoje ose 365,25 dana, već je kalendar «žurio». Rešenje je iznašao Milutin Milanković, na Pan-Pravoslavnom kongresu 1923. godine u Fanaru, delu Istanbula. Pronašao je kalendar koji je usvojen i primenjen.
Zatim je prikazao matematičke razlike i političke razlike u tumačenjima kalendarskog pitanja i prihvatanju Milankovićevog u široj upotrebi. Predavanje je izazvalo pažnju prisutnih koji su u diskusiji tražili dodatna objašnjenja.