100 година реформе календара

Међународна конференција Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића

14 – 16. децембар 2023.

Време одржавања:
14-16. децембар 2023.

Место одржавања:
Свечана сала Грађевинског факултета, Београд, Краља Александра 73 и Културни и научни центар „Милутин Миланковић“ из Даља

Организатор:
Удружење Милутин Миланковић

Суорганизатори:
Математички факултет Универзитета у Беогаду
Грађевински факултет Универзитета у Беогаду
Астрономска опсерваторија Београд
Културни и научни центар „Милутин Миланковић“ из Даља

Подршка:
Београдски универзитет, Српска академија наука и уметности и Српска православна црква

Покровитељ:
Влада Републике Србије-Министарство просвете

Научни одбор:
Др Милан С. Димитријевић, председник, Астрономска опсерваторија, Београд
Проф. др Дејан Урошевић, Математички факултет Београд
Проф. др Лука Ч. Поповић, Астрономска опсерваторија, Београд
Проф. др Радомир Поповић, Православни богословски факултет Београд
Проф. др Војислав Јелић, Филозофски факултет Београд
Ванредни проф. др Витомир Рацић, Грађевински факултет Београд
Проф. др Андреј Николајевич Зелински ,Московски државни универзитет “М. В. Ломоносов”, Русија
Проф. др Бранко Предојевић, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска
Проф. др Ефстратиос Теодосију, Факултет за физику, Атина, Грчка
Др Магдалена Христова, Универзитет у Софији, Бугарска
Проф. др Марк Фринку, Западни универитет, Темишва, Румунија

Локални организациони одбор:
Мр Славко Максимовић, председник, Удружење Милутин Миланковић
Ђакон др Никола Лукић, Православни богослoвски факултет Београд
Ђорђе Нешић, Културни и научни центар „Милутин Миланковић“ из Даља
Ненад Миленовић, члан УО Удружења Милутин Миланковић
Др Милан С. Димитријевић, Астрономска опсерваторија Београд,
Проф. др. Лука Ч. Поповић. Астрономска опсерваторија Београд,
Асистент Емилија Јочић, Грађевински факултет Београд
Милован Ивановић, члан Удружења Милутин Миланковић
Др. Милан Младеновић, Књижевник и философ
Мр. Драган Антић, члан Удружења Милутин Миланковић
Јован Алексић, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“
Нада Ђорђевић Веселиновић, Руководилац Рачунарске лабораторије Математичког факултета

Позив за учешће на конференцији и пријаву радова:
Удружење Милутин Миланковић, Математички факултет Универзитета у Београду, Грађевински факултет Универзитета у Беогаду, Астрономска опсерваторија Београд и Културни и научни центар „Милутин Миланковић“ из Даља позивају познаваоце календарског питања са гледишта различитих научних области(астро­номије, математике, историје, археологије, теологије) да учествују на међународној конференцији ,,Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића”.

Kонтакт и достављање радова eлектронском поштом: kalendarjubilej2023@gmail.com; milankovicm@gmail.com

Циљ конференције:
Циљ конференције је да се јавности представе квалитетни и објективни подаци о настанку и развоју календарског знања са гледишта математичке и астрономске теорије мерења и рачунања времена, историји календарских знања од најстаријих времена до данас, мито­лошкој и теолошкој подлози календара, као и историји настанка и модифи­кацијама најпознатијих календара, све до специфичног доприноса Милутина Ми­ланковића реформи јулијанског календара.

Теме скупа:
а) Aстрономске и математичка основе календара;
б) Историја календарског знања у оквиру историје цивилизације;
в) Типови кален­дара кроз историју и њихове реформе
г) Хришћански календари и реформа грегоријанског календара
д) Календарско знање код Срба;
ђ) Реформа Јулијанског календара 1923. године и допринос Милутина Миланковића

Званични језик конференцијe:
Научни скуп се одржава на енглеском језику. Реферати се пишу на енглеском језику. Излагагање рада може бити на енглеском, српском или руском језику, при чему презентација мора бити припремљена на енглеском језику

Значајни датуми:
Пријављивање и достављање резимеа: до 15. септембра 2023.
Достављање коначног рада: 1. фебруар 2024.
Друго обавештење и финални прогам: 15. новембар 2023.

Детаљно упутство за припрему радова биће достављено ауторима уз обавештење о прихватању рада. Аутори су одговорни за оригиналност текста, квалитет и тачност података.

Све додатне информације: https://milutinmilankovic.rs