Vesti

Milanković ponovo u Makedoniji

U Republici Severna Makedonija na Filozofskom fakultetu u Skoplju organizovan je 12. novembra susret predsednika Udruženja Milutin Milanković sa pripadnicima srpske nacionalne zajednice iz Skoplja i Kumanova. Susretu su prisustvovali i pripadnici makedonskog naroda.

naslovna-makedonija

Osmišljavajući programske aktivnosti obeležavanja Milankovićevih jubileja Udruženje Milutin Milanković je smatralo da i srpski narod u dijaspori ima svoje nezaobilazno mesto u realizaciji predviđenih aktivnosti, bilo da ih realizuje samostalo ili u saradnji sa Udruženjem.

Udruženje je prihvatilo poziv Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima pripadnika zajednica pri Vladi Severne Makedonje da se za početak saradnje organizuje informativni susret predstavnika Udruženja i pripdnik srpske nacionalne zajednice u Severnoj Makedoniji na kome bi se predstavio lik i delo Milutina Milankovića, a da se kasnije Udruženje predstavi sa svim produktika (izložba, predavanje, tribina promocija knjiga i videomaterijala i ostalo).

U tom cilju na Filozofskom fakultetu u Skoplju organizovan je 12. Novembra susret predsednika Udruženja Milutin Milanković sa pripadnicima srpske nacionalne zajednice iz Skoplja i Kumanova. Susretu su prisustvovali i pripadnici makedonskog naroda.

2MM
1MM

Uz prikazivanje kratkog igrano-dokumentarnog filma “Od armiranog betona do Kanona osunčavanja“, učesnicima susreta u prikzani znimljivi detalja iz života i rada, kao i aktivnosti Udruženja na popularizaciji lika i dela velikana srpske i svetske nauke.

Učesnici skupa su bili iznenađeni informacijom da je Milanković bio veoma čest posetilac ovih krajeva, bili fizički, bilo u mislima.

Prvi boravak Milankovića u ovim krajevima je bio 1912. godine, kada je kao rezervni oficir Vojske Srbije učestvovao u Prvom balkanskom ratu.

3MM
4MM

Na jednom od svojih zamišljenih putovanju kroz vasionu i vekove, na putu za Grčku, Milanković se zaustavio na ruševinama starog helenskog grada Stobi, koji se nalazi nedaleko od Velesa, odakle je svojoj imaginarnoj prijateljici napisa: „Snežne kalote koje pokrivaju sada polarne krajeve naše Zemlje širiće se sve više i više, lednici će pokrivati sve visoke bregove, a hladnoća će postepeno osvajati celu Zemlju. Čovečanstvo, ako ga uopšte bude bilo, boriće se očajno sa prirodnim nepopgodama, ali će stalno gubiti na terenu.

5MM

Velika dela ljudskih ruku i razuma opusteće i doći u stanje ovih ruševina na kojima sada sedim“ Nije Milanković boravio u ovim krajevim sam kao ratnik i putnik kroz vasionu i vekove. Kao vrstan građevinski inženjer između dva svetska rata učestvovao je u izgradnji velikog broja građevinskih objekata na teritoriji Makedonije: hangari i radionice na aerodromu Skoplju, zgrade Narodne banke u Skoplju i Bitolju, stovarišta duvana u Skoplju, Velesu i Kavadarcima. Iza sebe je ostavio bogatu arhivsku građu o boravcima u ovim mestima i radovima koje je izvodio.

U svojim memoarima Milanković posebno opisuje česte i prijatne boravke u ovim krajevima za vreme izgradnje hangara i drugih objekata, ali i posebne dolaske sa porodicom posle završenih radova.

Izneti podaci o građevinskoj aktivnosti Milankovića su pobudila sećanja kod starijih učesnika skupa, tako da su identifikovani svi objekti i sadašnja njihova namena. Posebno je istaknuto da su hangari odigrali veoma značajnu ulogu u vreme zemljotresa u Skoplju.

Predloženo je da se kroz zajednički projekt prikupe i obrade podaci o građevinskoj aktivnosti Milankovića u ovim krajevi, kao i o objemtima na čijoj izgradnji je bio angažovan.

6MM
7MM

Prilog Vidik MTV2 Milanković ponovo u Makedoniji