100 година реформе календара

Миланковићев јубилеј од научног и културног значаја за Србију

Ценећи да је Међународна конференција Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића од научног и културног значаја за Србију и светску јавност, Министарство просвете је дало подршку и прихватило предлог Удружења Милутин Миланковић да буде покровитељ конференције.


Конференција се одржава поводом обележавања 100 година од  усвајања реформисаног Јулијанског календара. У оквиру овог јубилеја реализоваће се још неколико значајних догађаја. Под покровитељством Министарства културе, Музеј науке и технике и Удружење Милутин Миланковић организују изложбу о животу и научном делу Милутина Миланковића. Изложба ће бити организована у периоду од 15. децембра 2023. до марта 2024. године у изложбеном простору Музеја науке и технике. Министарство информисања и телекомуникација је донело одлуку да се „емисијом пригодних поштанских марака у част јубилеја астрономски и математички најсавршенијег календара који је интелектуално дело највећег научника који је стварао у Србији – Милутина Миланковића, одаје почаст овом нашем великану и његовом делу“. Такође, уз финансијску подршку Министарства културе и Српске православне цркве урађена је монографија „Српски народ и календарско питање“.

О одржавању конференције Удружење је информисало Министарство науке, технолошког развоја и иновација и предложило да се конференција уврсти у програмске активности одржавања научних скупова у Републици Србији.

Циљ конференције је да се јавности представе квалитетни и објективни подаци о настанку и развоју календарског знања са гледишта математичке и астрономске теорије мерења и рачунања времена, историји календарских знања од најстаријих времена до данас, митолошкој и теолошкој подлози календара, као и историји настанка и модификацијама најпознатијих календара, све до специфичног доприноса Милутина Миланковића реформи јулијанског календара.

За организовање конференције Удружење је добило подршку Београдског универзитета, Српске академије наука и уметности и Српске православне цркве. Организатор конференције је Удружење Милутин Миланковић уз су-организацију Математичког факултета Универзитета у Београду, Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Астрономске опсерваторије Београд и Културног и научног центра „Милутин Миланковић“ из Даља.

Организатори конференције су, уз консултацију са научним и образовним институција, формирали Научни одбор за програмске активности и Организациони одбор за припрему и подршку рада конференције. Одбори су дефинисали тематске области које ће се разматрати на конференцији и утврдили програм рада.
Конференција ће бити организована од 14 – 16. децембра 2023 у Свечаној сали Грађевинско факултета, у Београду, у ул. Бул. Краља Александра бр. 73 и Културном и научном центару „Милутин Миланковић“ у Даљу.
За излагање радова предвиђена су два радна дана у Београду. Учесници конференције ће трећег дана посети Даљ, родно место Милутина Миланковића, где ће се у Научном и културном центру „Милутин Миланковић“ организовати Округли сто о даљим корацима на промоцији лика и дела Милутина Миланковића.
Предвиђено је да се за успешан рад конференције ураде одговарајући промо материјали (писани, илустровани и видео прилози) и издају Књига апстраката и Зборника радова.