100 godina reforme kalendaraVesti

Milutin Milanković – patriota ili „neprijatelj naroda“

U Muzeju nauke i tehnike 14. marta 2023. godine održano je zanimljivo predavanje sa nazivom – Milutin Milanković – patriota ili „neprijatelj naroda“. Predavanje je realizovano kao prateći program izložbe „Milutin Milanković – 100 godina od reforme Julijanskog kalendara“.

Realizacija predavanja sa ovom tematikom uzrokovana je potrebom da se saznanja o Milankovićevom patriotizmu, kao rezultat višegodišnjeg rada Udruženja Milutin Milanković na istraživanju sveukupnog životnog i naučnog dela Milutina Milankovića, i na ovaj način saopšte javnosti. Šta su razlozi što je decenijama nakon smrti Milutina Milankovića on bio zaboravljen i zapostavljen i zašto je percepcija jednog dela javnosti bila takva da je on u socijalističkoj državi nakon Drugog svetskog rata bio na marginama interesovanja, a neretko spominjan u negativnom političkom kontekstu? U traženju odgovora na ovo pitanje Udruženje se suočavalo sa neretkim tumačenjima da je za to razlog navodna neprijateljska delatnost u toku Drugog svetskog rata koji je proveo u okupiranom Beogradu.
Intrigantnu temu koja je dugo zaokupljala javnost u Srbiji metodički je izložio Slobodan Stojanović, potpredsednik Udruženja Milutin Milanković. Saopštene su činjenice, koje su snagom svoje neoborivosti, pokazale Milankovićev odnos prema svom narodu i državi od ranog detinjstva u rodnom Dalju, studija i rada u Beču, preko turbulentnih vremena balkanskih ratova do Prvog i Drugog svetskog rata. Takođe i konkretno ponašanje u nimalo jednostavnim prilikama u kojima se nalazio. Kako se patriotizam razvijao od detinjstva do duboke starosti, a posebno kako se Milanković ponašao u određenim periodima, kada je to bilo skopčano sa opasnostima po život?
Sistematski, sa konkretnim primerima svedočenja, dokumenata i prezentacijom arhivske građe, publici su predočeni dokazi da je Milanković bio veliki patriota, koji je voleo svoj narod, činio dobro i ostavio trajan trag svom narodu na ponos. Publika je veoma zainteresovano pratila izlaganje i sa dopunskim saznanjima o nepravdi zaborava sa predavanja otišla uverena u ispravnost ponašanja Milutina Milankovića. Aplauz na kraju predavanja bio je upućen zaključku o nedvosmislenom patriotskom delovanju Milutina Milankovića.