Vesti

NA PUTU POVRATKA

Zahvaljujući pomoći i podršci naučnih, obrazovnih i strukovnih institucija i istaknutih pojedinaca Udruženje, iznalazeći nove forme organizovanja i rada, uspešno prevazilazi poteškoće u radu koje su posledica stalno prisutnog problema nerešenog sistema finansiranja, epidemije „Kovid 19“ i iseljenja iz prostorija.
Prošla je još jedna, od nekoliko teških godina u radu Udruženja. Verovatno najteža od osnivanja. Ovim teškim godinama je prethodilo „zlatno doba“ Udruženja. Bio je to period u kome su zahvaljujući uspešnoj saradnji s velikim brojem naučnih i obrazovnih institucija, naučnim radnicima i istaknutim stvaraocima iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i privrede bili obezbeđeni veoma povoljni uslovi za rad Udruženja. U takvim uslovima Udruženje je, prvenstveno zahvaljujući volonterskim radom članova i prijatelja Udruženja, značajno doprinelo da se srpski narod bar delimično oduži svom velikanu, i da se uloga i delo Milankovića postavi na mesto koje mu pripada u svetskoj, a posebno srpskoj nauci.

Nekadašnje prostorije Udruženja Milutin Milanković, kultnog mesta na kulturnoj i naučnoj mapi Beograda

Za to vreme prikupljena je i obrađena obimna arhivska i muzejska građa iz bogate Milankovićeve zaostavštine. U namenski uređenim prostorijama bila je uspostavljena stalna izložbena postavka, muzejska postavka i Virtuelna (digitalna) biblioteka. Organizovani su naučni i stručni skupovi i popularna predavanja, tematske izložbe i filmske projekcije. Izdate su i promovisane knjige i publikacije, video materijali. Organizovane su tematske izložbe i filmske projekcije širom Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugim krajevima gde žive naši sunarodnici (Beč, Pariz, Melburn, Temišvar, Sijetl, Vankuver). Pokrenute su inicijative i sprovedene procedure za izgradnju spomenika i izdavanje novčanice od dve hiljade dinara sa likom Milutina Milankovića. Inicirana su davanja imena školama, institucijama, ulicama i bulevarima. Otkrivene su biste i poprsja u brojnim institucijama i niz drugih akcija.
Rad u Udruženju, osim stvaralačke i patriotske misije, obilovao je brojnim susretima i kontaktima sa velikim brojem ljudi. Kroz akcije i aktivnosti Udruženja prošlo je desetine hiljada ljudi, neki kao poštovaoci lika i dela Milankovića, drugi pružajući pomoć i podršku, dok su neki od njih uložili sebe i bez čijeg angažovanja ne bi bilo moguće postići sve što je postignuto.

Za svoje plemenito delo na afirmaciji lika i dela velikog čoveka, patriote i naučnika Udruženje je zavredelo značajna društvena priznanja: Svetosavsku nagradu koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kulturni obrazac kojeg dodeljuje Ministarstvo kulture i informisanja, Zlatni beočug, kojeg dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda, Priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“ i Medalju Mihajlo Pupin.

Nažalost, uslovi su se promenili i došlo je do stagnacije u radu Udruženja. Naši najpouzdaniji donatori (Institut Jaroslav Černi, Energoprojekt, EPS, Uprava za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, sistem privrednih komora, Inženjerska komora i dr.) iz raznoraznih razloga praktično su obustavili pružanje podrške. U takvim uslovima Udruženje egzistira zahvaljujući članarinama (individualnim i malim brojem kolektivnih članova), kao i povremeno namenski dobijenim sredstvima na konkursima kod državnih organa, što je krajnje nedovoljno za normalan rad.

U takvim otežanim uslovima za rad pojavila se i epidemija „Kovid 19“ sa pratećim zaštitnim merama (zabrana okupljanja i dr.). I na kraju, posle sprovedenog postupka restitucije prostorije koje je koristilo Udruženje u ulici Maršala Birjuzova su vraćene u posed vlasnicima, što je uslovilo iseljenje Udruženja.
Ova situacija delovala je veoma deprimirajuće na članove Udruženja, prvenstveno volontere, koji su bili nosioci realizacije svih aktivnosti. Za očekivati je bilo da će doći do otežanih uslova, ili čak i prestanka rada Udruženja. Dovedena je u pitanje realizacija započetih programa i projekata, posebno kada su u pitanju aktivnosti na prikupljanju i obradi muzejske i arhivske građe, uspostavljanju muzejske postavke, organizovanje tematskih izložbi, naučnih i stručnih skupova, predavanja i drugih aktivnosti.

Ali kad je razum savladao emocije setili smo se reči velikog Milankovića „put ka uspehu vodi preko džombi i trnja“. Zahvaljujući hitnoj intervenciji gradskih organa obezbeđene su uslovne postorije za smeštaj dragocene muzejske i arhivske građe, računarske i informatičke opreme, nameštaja i ostalih vrednih stvari (knjige, video materijal, umetničke slike i sl,). Naše bratsko udruženje, Udruženje Kragujevčana i prijatelja Kragujevca u Beogradu omogućilo nam je da privremeno koristimo njihove prostorije u Bulevaru despota Stefana 12/VIII.

Ohrabreni ovim podrškama obratili smo se naučnim, obrazovnim i strukovnim institucijama i istaknutim pojedincima, koji su već aktivno pomagali i podržavali rad Udruženja, da svojim idejama, sugestijama i ličnim angažovanjem pomognu i podrže napore Udruženja da prevaziđe ovu izuzetno tešku situaciju.
Njihov jedinstven stav je bio da se moraju preuzeti sve mere da Udruženje, uz njihovu maksimalnu podršku, nastavi sa radom, i da se programske aktivnosti Udruženja prilagode novim uslovima.
Određeni broj institucija i pojedinaca iskazali su zajedničke interese i predložili mogućnosti njihovog učestvovanja u ostvarivanju zadataka i ciljeva iz delatnosti Udruženja (korišćenje raspoloživog arhivskog, muzejskog i istorijsko-dokumentacionog materijala sa kojim raspolaže Udruženje, organizovanje naučnih i stručnih skupova, seminara i predavanja, tematskih izložbi, izradu zajedničkih projekata i zajednički nastup na konkursima za dodelu sredstava, izradu publikacija i video materijala, pomoć kod izrade master i diplomskih radova, motivacija učenika i studenata za bavljenje intelektualnim i naučnim radom i dr.).
Sugerisano je da se saradnja može realizovati, saglasno Članu 12. Statuta Udruženja, kroz članstvo zainteresovanih institucija kao pravnih lica u Udruženju, a konkretne programske aktivnosti regulišu sporazumom o saradnji.
Iskazana spremnost za pomoć, podršku i saradnju već pokazuje rezultate. U prostorijama u Bulevaru despota Stefana 12/ VIII je uspostavljena, i otvorena za posetioce, stalna izložbena postavka „Milutin Milanković, život i delo“. U istim prostorijama tribina Otvorena sreda sa dugom tradicijom ponovo je zaživela. Udruženje je u saradnji sa Gradskom opštinom Palilula i kulturnim i obrazovnim institucijama sa teritorije Opštine (Centar za kulturu Vlada Divljan, Dom učenika srednjih škola „Milutin Milanković“, Eko zona Ada Huja) veoma uspešno organizovalo Naučnu, zabavnu i turističku manifestaciju Alaski susreti Mika i Milutin. Karavan izložbi Udruženja ponovo putuje po Srbiji, a uskoro će i preko granice (Budimpešta, Temišvar, Skadar….).
Pored već postignutih dogovora o saradnji sa Građevinskim i Matematičkim fakultetom, još nekoliko fakulteta i institucija su našli zajedničke interese i izrazili spremnost da se uključe u ovakav vid saradnje. Već su potpisani sporazumi o saradnji sa Fakultetom bezbednosti i Saobraćajnim fakultetom, a u toku su dogovori sa nekoliko fakulteta Beogradskog univerziteta – Fakultetom organizacionih nauka, Rudarsko-geološkim, Šumarskim, Arhitektonskim i Mašinskim. Očekuje se da će i ostali fakulteti i instituti tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka podržati ovu inicijativu.
Na taj način Milankovićem se neće, kao do sada, baviti samo pojedinci, poštovaoci njegovog lika i dela okupljeni u Udruženju Milutin Milanković, već i institucije iz delatnosti kojima se bavio Milanković. To će dati nove oblike i forme rada za budući plodonosni rad Udruženja.

Potpisivanje Sporazuma o saradnji na Fakultetu bezbednosti i…
….na Saobraćajnom fakultetu