Vesti

Neophodnost bolje povezanosti matice i dijaspore

matica

Udruženje Milutin Milanković 18. juna bilo je mesto okupljanja više istaknutih pojedinaca koji su pokrenuli inicijativu da se konstituiše jedna nevladina i neprofitna organizacija koja bi se bavila uvezivanjem matice sa našom dijasporom.

matica

Inicijalni sastanak protekao je u opštoj pozitivnoj atmosferi koja je rezultirala plebiscitarnim stavom da je ovakav vid organizovanja poželjan. Pokrenute inicijative i predlozi za način rada budućeg organizacionog oblika pretočiće se u platformu koja će se svim zainteresovanim predočiti na osnivačkoj skupštini, planiranoj za 13. juli u Novom Sadu. Od pokretača inicijative istaknuto je da su inspirativni naučni dometi i celokupan život Milutina Milankovića opredelili da se inicijalni sastanak održi upravo u Udruženju zbog Milankovića kao izuzetnog uzora za vaskoliki srpski narod i rezultata koji su postignuti u radu Udruženja, o čemu svedoče i poruke iz Knjige utisaka.

matica