Vesti

Poseta delegacije francuskog univerziteta ENPC Paris Tech (Ecole Nationale des Ponts et Chausses) Beogradu

U periodu od sedmog do devetog maja 2023. godine boraviće u Beogradu delegacija francuskog univerziteta ENPC Paris Tech (Ecole Nationale des Ponts et Chausses). Domaćini posete su Beogradski univerzitet, Srpska akademija nauka i umetnosti, Građnjevinski fakultet i Udruženje Milutin Milanković.

Povodom objavljivanja knjige Milutina Milankovića: „Matematička teorija
toplotnih pojava izazvanih Sunčevim zračenjem“ u Parizu 1920. godine, 2020. godine Udruženje Milutin Milanković i ENPC Paris Tech su organizovali međunarodnu naučno-stručni skup u Beogradu. Koordinatori ovog, izuzetno uspešno organizovanog naučnog skupa, je bio prof. Daniel Šercer. Njegovim autoritetom obezbeđeno je učešće u radu skupa vodećih svetskih eksperata za klimatske promene i sledbenika dela Milutina Milankovića. U ime učesnika skupa obratio se svetskoj naučćnoj javnosti video-porukom – Putokaz za adaptacije na klimatske promene u narednih 100 godina.

Predstojeći boravak u Beogradu delegacije francuskog univerziteta ENPC Paris Tech (Ecole Nationale des Ponts et Chausses) ukazuje da se i dalje nastavlja uspešna saradnja prof. Daniel Šercer i Udruženja Milutin Milanković.

U delegaciji ENPC Paris Tech će biti

Prof. Daniel Šercer, po struci meteorolog, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za oblast stohastičkih procesa u meteorlogiji i hidrologiji (teorija multifraktala), predstavnik Francuske u Evropskoj i Svetskoj Geofizičkoj Uniji

i

Dr Julia Čingurinskaja, vanredni profesor, direktor HM&Co Lab (Laboratorija za Hidrologiju, Meterorologiju i Kompleksnost) univerziteta ENPC Paris Tech.

Izvodi iz programa posete

Nedelja 7. maj
14:00 Polazak u posetu Radarskom centu na Fruškoj gori

Ponedeljak 8. maj
11:00: Svečana sala Univerziteta u Beogradu (zgrada Rektorata, Studentski Trg broj 1)
a. Predavanje prof. Daniela Šercera: Interakcija klimatskih promena i prekidnih vremenskih serija: od Milankovićevih 30 -70 hiljada godina do milisekundi u turbulentnim procesima

b. Svečanost: Dodela plakete Udruženja Milutin Milanković prof. Danijelu Šerceru

17:00: Javni dijalog u Francuskom institutu (Knez Mihajlova ulica)
a. Predaja zbornika radova sa Simpozijuma i reprint Milankovićeve publikacije THÉORIE MATHÉMATIQUE des PHENOMÈNES THERMIQUES PRODIUTS PAR LA RADIATION SOLAIRE predstavniku francuske ambasade

Utorak 9. Maj
10:00 Predavanje dr Julije Čigurinske na Građevinskom fakultetu, Bulevar kralja Aleksandra 73
a. Korišćenje dostignuća projekta RainGain u kratkoročnoj prognozi jakih pljuskova sa finom vremenskom i prostornom rezolucijom za prognozu i upravljanje urbanim poplavama.