100 godina reforme kalendara

Pripreme za održavanje Međunarodne konferencije „Sto godina novojulijanskog kalendara Milutina Milankovića“

Na radnim sastancima članova Organizacionog odbora i saradnika sa Građevinskog i Matematičkog fakulteta (8. novembra na Građevinskom fakultetu i 15. novembra u prostorijama Udruženja) razmotren je i utvrđen program organizacije Međunarodne konferencije „Sto godina novojulijanskog kalendara Milutina Milankovića“.
Konstatovano je da raspoloživi prostor (Svečana sala i okolni prostor) i tehnička podrška na Građevinskom fakultetu obezbeđuju veoma povoljne uslove za odžavanje Konferecije. Takođe je konstatovano da će i Računarska laboratorija Matematičkog fakulteta biti aktivni učesnik u podršci rada Konferencije. Ovakvi uslovi omogućuju da se Konferencija održi u hibridnom formatu, tako da autori radova, sem izlaganja uživo, imaju mogućnost on-lajn uključenja putem striming platforme. Konferencija će biti otvorena za javnost, kako uživo tako i putem posebno otvorenog i blagovremeno objavljenog linka.
Utvrđen je program otvaranja Konferencije koji će imati radno-svečani karakter. Govornici će biti najavljivani prigodnim tekstovima i praćeni odgovarajućim video snimcima i umetničkim ptogramima.
Dogovoreno je da se, u zavisnosti od raspolživih sredstava, urade promotivni materijali za goste i učesnike Konferencije.
Posebno je naglašeno da gotovo ništa nije urađeno za medijsko promovisanje ovog značajnog događaja. Dogovoreno je se pripreme prigodni tekstovi i dostave sredstvima javnog informisanja. Takođe je dogovoreno da svi suorganizatori objave informacije putem svojih načina informisanja javnosti.
Povodom održavanja Konferencije delegaciju Udruženja je primila ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović sa saradnicima. Posle detaljnog informisanja o pripreminim aktivnostima predstavnici Ministarstva prosvete, pokrovitelja Konferencije su, uz izvesne dopune, prihvatili predloženi program.