Najava događaja

Prva Međunarodna konferencija “Život i delo Milutina Milankovića“

Od 19-21. jula 2019. godine na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održaće se Prva Međunarodna Konferencija povodom obeležavanja 140 godina od rođenja i 110 godina od dolaska Milutina Milankovića na Beogradski univerzitet pod nazivom ”Život i delo Milutina Milankovića: prošlost, sadašnjost, budućnost”.

Medjunarodna-konferencija MM

Povodom obeležavanja 140 godina od rođenja i 110 godina od dolaska na Beogradski Univerzitet Milutina Milankovića:

Prva međunarodna konferencija ”Život i delo Milutina Milankovića: prošlost, sadašnjost, budućnost”

19-21. jul 2019. godine

Mesto održavanja konferencije:
Arhitektonski i Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73/I i II sprat, Beograd.

Organizatori:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet
Udruženje Milutin Milanković Beograd

Pokrovitelj:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Univerzitet u Beogradu
Inženjerska akademija Srbije

Kontaktmm_conference@arh.bg.ac.rs

Arhitektonski fakultet u Beogradu, Građevinski fakultet u Beogradu i Udruženje Milutin Milanković Vas pozivaju da učestvujete na prvoj međunarodnoj konferenciji ”Život i delo Milutina Milankovića: prošlost, sadašnjost, budućnost”. Konferencija treba da posluži kao forum gde stručnjaci iz različitih naučnih oblasti imaju mogućnost da predstave rezultate svog naučnog rada, upoznaju se sa sličnim istraživanjima iz datih oblasti umreženih zajedničkom temom – životom i delom Milutina Milankovića.