Вести

У години јубилеја нови Управни одбор и нове наде

upravni-odbor

Коначно, после многих проблема, 06. 12. 2018. године одржана је годишња скупштина Удружења. За очекивати је било да се скупштина на којој је требало да се разматра извештај о раду за 2017. годину и усвоји концепт програма активности за наредни плански период, укључујући и обележавање два изузетна јубилеја: 140 година од рођења Милутина Миланковића и 110 година од доласка на Београдски универзитет одржи знатно раније.

Година 2017. остаће забележена као изузетно значајна у раду Удружења Милутин Миланковић. Била је то година у којој је Удружење, уз обележавање успешног десетогодишњег рада, волонтерским радом, уз помоћ и подршку донатора и спонзора, реализовало бројне активности на популаризацији лика и дела Милутина Миланковића, од којих је најзначајнија откривање спомен-обележја Милутину Миланковићу.

Све напред наведено постигнуто је, у екстремно тешким условима за рад, само захваљујући волонтерском раду чланова и пријатеља Удружења и помоћи и подршци спонзора и донатора. Примера ради, Град Београд − Секретаријат за културу, који је одлуком Скупштине града био задужен за изградњу Спомен-обележја Милутину Миланковићу, обезбедио је само средства за израду споменика, што је довело Удружење у ситуацију да обезбеди додатна средства од 1.000.000,00 динара за инфраструктуру за постављање споменика. Ова средства, уз финансирање редовних активности довела су Удружење у веома тешку ситуацију, која је превазиђена захаљујући донацијама фирми из области грађевинске делатности, преко Привредне коморе грађевинске индустрије Србије.

Нажалост, ситуација у 2018. је још неповољнија. Нису успели вишегодишњи покушаји да се питање очувања лика и дела Милутина Миланковића институционално реши кроз програмске активности Министарства културе и информисања или Секретаријата за културу Града Београда. Кровне институције Удружења, надлежне државне институције Центар за промоцију наука, Градска општина Стари град, Град Београд − Секретаријат за културу и Министарство културе и информисања, већ неколико година не одобравају Удружењу никаква, или минимална средства, која нису довољна ни за покривање основних потреба. Практично Удружење сада егзистира захваљујући подршци Управе за односе са црквама и верским заједницама, Српске православне цркве и појединих донатора. Због тога је Удружење било у ситуацији да чланови Удружења сопственим средствима покривају комуналне трошкове. Мора се признати да је то веома депримирајућа ситуација, што је доводило до ситуације да озбиљно размишљамо о престанку рада Удружења.

Међутим, после обављених консултација с великим бројем искрених пријатеља Удружења и поштовалаца лика и дела Милутина Миланковића одржана је годишња скупштина уз учешће великог броја представника научних и образовних институција, научниих радника и истакнутих ствараоца из области науке, културе, образовања, средстава информисања, Српске православне цркве, Војске Србије и привреде, као и спонзора и донатора.

После веома детаљне анализе услова за рад, али и непосредних задатака, посебно на обележавању Миланковићевих јубилеја, закључено је да Удружење мора да настави рад, што захтева изналажење нових облика рада, а да се услови за нормално функционисање обезбеде преко државних органа, сарадњом са институцијама из делатности којима се бавио Миланковић, дијаспором и чланарином од индивидуалних и колективних чланова. Сугерисано је, што је Скупштина и усвојила, да се повећа број чланова Управног одбора, који својим положајем и ауторитетом могу допринети успешном раду Удружења.

Полазећи од датих сугестија Скупштина је изабрала Управни одбор од 11 чланова са мандатом од две године.

Чланови УО Удружења Милутин Миланковић у мандату 2019-2020. су: