Вести

Заслужнике не смемо да заборавимо – сећање на Милету Радојевића

Удружење Милутин Миланковић, за време свог рада и досадашњег деловања, имало је част да су за резултате које је постизавало били заслужни бројни прегаоци и дивни људим који су проналазили могућности да пруже подршку Удружењу. Људи великог срца и енергије – саветима, идејама, непосредним учешћем у акцијама, проналажењем могућности за ефикасан и плодоносан рад, а све у племенитој мисији због које је формирано Удружење, знатно су доприносили да Удружење Милутин Миланковић постане „угледно и препознатљиво Удружење“.

Са доделе признања Милети Радојевићу

Свакако да је елементарна морална обавеза да прегаоцима и заслужницима који су нас напустили посвећујемо своје мисли, осећања и надасве чинимо незаборавним, јер ко није радио за незаборав не сме бити заборављен.
Међу бројним дивним људима који су пружали немерљив допринос раду Удружења свакако је био и господин у правом слислу те речи, друг, пријатељ и хуманиста Милета Радојевић. Није било акције коју смо покретали и њему се обраћали за помоћ да то није чинио истог трена изналазећи конкретна решења, анимирајући и друге људе да то исто, са позиција на којима су, учине. Ништа није одлагао за сутра или други дан. Високо је ценио рад Удружења, а скромношћу своје заслуге задржавао је за себе, сматрајући да је свако дужан да, у складу са могућностима, учини што може на остварењу хуманих идеја.
Милета Радојевић више од две године није са нама, али су његово деловање и пример и надаље подстрек нашем раду. Стога је жеља чланова Удружења и бројних других пријатеља да се акције које је он покренуо доврше, те да се створи инстутут трајног обележавања његове личности и дела. У том циљу одржан је иницијативни састанак пријатеља и другова Милете Радојевића који су одлучили да се, уз активносгти које су у току, иницира израда једне врсте писаног споменара, којим би се за потомке оставила сећања његових бројних пријатеља. Са идејом је упозната и његова породица која је изразила захвалност за идеју и спремност да пружи неопходну помоћ у проналажењу документације и других значајних података који би допринели да својеврсни животопис свестрано осветли овог ретко хуманог човека.
Милета Радојевић је знатно допринео отимању од заборава и одуживању дуга српског народа Милутину Миланковићу, а наша обавеза и дуг је да то његово племенито дело не буде огрнуто велом заборава.