Vesti

Zaslužnike ne smemo da zaboravimo – sećanje na Miletu Radojevića

Udruženje Milutin Milanković, za vreme svog rada i dosadašnjeg delovanja, imalo je čast da su za rezultate koje je postizavalo bili zaslužni brojni pregaoci i divni ljudim koji su pronalazili mogućnosti da pruže podršku Udruženju. Ljudi velikog srca i energije – savetima, idejama, neposrednim učešćem u akcijama, pronalaženjem mogućnosti za efikasan i plodonosan rad, a sve u plemenitoj misiji zbog koje je formirano Udruženje, znatno su doprinosili da Udruženje Milutin Milanković postane „ugledno i prepoznatljivo Udruženje“.

Sa dodele priznanja Mileti Radojeviću

Svakako da je elementarna moralna obaveza da pregaocima i zaslužnicima koji su nas napustili posvećujemo svoje misli, osećanja i nadasve činimo nezaboravnim, jer ko nije radio za nezaborav ne sme biti zaboravljen.
Među brojnim divnim ljudima koji su pružali nemerljiv doprinos radu Udruženja svakako je bio i gospodin u pravom slislu te reči, drug, prijatelj i humanista Mileta Radojević. Nije bilo akcije koju smo pokretali i njemu se obraćali za pomoć da to nije činio istog trena iznalazeći konkretna rešenja, animirajući i druge ljude da to isto, sa pozicija na kojima su, učine. Ništa nije odlagao za sutra ili drugi dan. Visoko je cenio rad Udruženja, a skromnošću svoje zasluge zadržavao je za sebe, smatrajući da je svako dužan da, u skladu sa mogućnostima, učini što može na ostvarenju humanih ideja.
Mileta Radojević više od dve godine nije sa nama, ali su njegovo delovanje i primer i nadalje podstrek našem radu. Stoga je želja članova Udruženja i brojnih drugih prijatelja da se akcije koje je on pokrenuo dovrše, te da se stvori instutut trajnog obeležavanja njegove ličnosti i dela. U tom cilju održan je inicijativni sastanak prijatelja i drugova Milete Radojevića koji su odlučili da se, uz aktivnosgti koje su u toku, inicira izrada jedne vrste pisanog spomenara, kojim bi se za potomke ostavila sećanja njegovih brojnih prijatelja. Sa idejom je upoznata i njegova porodica koja je izrazila zahvalnost za ideju i spremnost da pruži neophodnu pomoć u pronalaženju dokumentacije i drugih značajnih podataka koji bi doprineli da svojevrsni životopis svestrano osvetli ovog retko humanog čoveka.
Mileta Radojević je znatno doprineo otimanju od zaborava i oduživanju duga srpskog naroda Milutinu Milankoviću, a naša obaveza i dug je da to njegovo plemenito delo ne bude ogrnuto velom zaborava.