Јубиларни скуп

Прво обавештење – јубиларни скуп

prvo-obavestenje-jubilarni-skup

Место одржавања:

Универзитет у Београду- Свечана сала, Студентски трг 1 и
Удружење Милутин Миланковић, Маршала Бирјузова 53
(Улаз Поп Лукина 1Б)

Време: 17-18. новембар 2020

ОРГАНИЗАТОР
Удружење Милутин Миланковић

ПАРТНЕР
Центар за промоцију науке

КО-ОРГАНИЗАТОРИ –домаћи спонзори

• Академија инжињерских наука Србије
• Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд
• Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд
• Грађевински факултет Београд
• Математички факултет Београд
• Рударско-геолошки факултет Београд
• Физички факултет Београд
• Шумарски факултет Београд
• Скупштина општине Инђија

КО-ОРГАНИЗАТОРИ – међународни партнери

• Универзитет Еcole des Ponts Paris Tech, Париз, Француска
• Hungarian Society for Natural Sciences, Будимпешта, Мађарска
• Technische Universität Wien, Беч, Аустрија

ПОКРОВИТЕЉ
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОВОД И ЦИЉ

Oве, 2020. године, навршава се 100 година од објављивања теорије Милутина Миланковића о климатским променама у његовој књизи на француском језику под насловом: THÉORIE MATHÉMATIQUE des PHENOMÈNES THERMIQUES PRODIUTS PAR LA RADIATION SOLAIRE (Математичка теорија топлотних појава изазваних Сунчевим зрачењем). Књига је написана за време боравка Милутина Миланковића у интернацији у Будимпешти за време Првог светског рата. Подршку ауторовим истраживањима у том периоду пружила је Мађарска академија наука и Централни метеоролошки институт у Будимпешти. Књига је објављена у Паризу 1920. године у сарадњи са L’Ècole Polytechnique.

Циљ скупа је да се обележавањем 100 година од објављивања Миланковићеве теорије успостави континуитет између два века: синтетизују достигнућа претходних 100 година (“шта смо сазнали, урадили и какве поуке извукли на основу пионирског рада Милутина Миланковића”) и да се укаже на даље правце примењених истраживања и конкретне групе активности за ублажавање негативних последица климатских промена и временских екстрема у наредном столећу.

ШИРИ ПРОГРАМ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

У припреми и реализацији програма обележавања jубилеја биће укључене и институције и истакнути појединци који се баве истраживањима у вези за Миланковићевом теоријом из Аустрије, где је Миланковић дипломирао и докторирао на Техничком универзитету у Бечу, из Мађарске, где је књига написана и Француске, где је књига објављена.

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ПРЕ ЈУБИЛАРНОГ СКУПА
• Тематске изложбе и промотивна предавања у Београду у сарадњи са институцијама за културу из Аустрије, Француске и Мађарске,
• Радни састанци експерата из Аустрије, Француске, Мађарске и Србије
• Израда документарних филмова о боравку Милутина Миланковића у Бечу и Будимпешти,
• Објављивање репринт издања Миланковићеве књиге Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire која је објављена 1920. године у Паризу,
• Објављивање Зборника радова (електронски и штампано) са експертског скупа.

ЈУБИЛАРНИ СКУП У БЕОГРАДУ
• Свечани скуп: Сто година Миланковићеве теорије о климатским променама:
o Обраћање домаћина, обраћање представника Аустрије, Мађарске и Француске
o Саопштавање закључака и препорука са научно-стручног скупа
o Доношење одлуке о увођењу Награде Милутин Миланковић

o Завршни радни скуп (Workshop) експерата из Аустрије, Француске, Мађарске и Србије
o Излагање есперата
o Усвајање закључака и препорка

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ЈУБИЛАРНОГ СКУП
• Откривање плоче о проглашењу Београдског универзитета за историјско место од значаја за развој физичких наука на основу радова Милутина Миланковића на теорији о климатским променама
• Посета лесним профилима у Старом Сланкамену

КОРДИНАТОРИ
• Проф. др Чедо Максимовић, Imperial College London, UK
• Проф. др Даниел Шерцер (Daniel Schertzer), Универзитет Ecole des Ponts Paris Tech, Париз
• Др Андраш Селеши-Нађ (Andras Szöllösi-Nagy), The Institute of Advanced Studies (IASK), Будимпешта
• Представник Техничког универзитет из Беча биће накнадно одређен

НАУЧНИ ОДБОР

• Проф. др Федор Месингер, Српска академија наука и уметности, председник Академијског одбора за динамику климатског ситема Земље и дело Милутина Миланковића
• Проф. др Бранко Ковачевић, председник Академије инжењерских наука Србије
• Др Марко Крстић, директор Центра за промоцију науке
• Проф. др Ханс Петер Нахтнебел (Hans Peter Nachtnebel) University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Беч, Аустрија
• Проф. др Слободан Симоновић, Универзитет Западног Онтарија, Лондон, Канада
• Др Павле Павловић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
• Проф. др Стеван Прохаска, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
• Проф. др Владан Кузмановић, декан Грађевинског факултета
• Проф. др Дејан Урошевић, продекан Математичког факултета
• Проф. др Зоран Глигорић, декан Рударско-геолошког факултета
• Проф. др Лазар Лазић, Институт за метеорологију Физичког факултета
• Проф. Зоран Никић, професор Шумарског факултета

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
• Мр Славко Максимовић, председник Удружења Милутин Миланковић
• Милан Јенић, Центар за промоцију науке
• Др Милан С Димитријевић, астроном, научни саветник
• Јелена Луковић, професор Географског факултета у Београду
• Проф. др Слободан Кнежевић, професор Рударско-геолошког факултета у пензији
• Др Тивадар Гаудени, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ
• Милица Марковић, докторант, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
• Нада Ђорђевић Веселиновић, руководилац Рачунарске лабораторије Математичког факултета у Београду,
• Слободан Стојановић, Удружење Милутин Миланковић
• Миодраг Динић, директор ИТ Предузеће Алт Софт Београд
• Инжењер Љиљана Јанковић, Грађевински факултет Београд
• Наталија Вржина, Удружења Милутин Миланковић

РАДНИ ЈЕЗИК
Званични радни језик за јубиларни део скупа је српски, а за радне састанке са
експертима из Аустрије, Француске, Мађарске и на Завршном радном скупу
(Workshop) експерата је енглески.

КОНТАКТ
email: mmjubilej2020@milutinmilankovic.rs
Све додатне/ажурне информације у вези са јубиларим скупом су на
http://www.milutinmilankovic.rs