Vesti

Sinergija dostignuća prethodnog i izazova narednog stoleća

Obeležavanje jubileja: Sto godina teorije o klimatskim promenama Milutina Milankovića

Naučno popularni portal Elementarijum, Centra za promociju nakue, najavio je ovogodišnje obeležavanje veoma značajnog naučnog jubileja, a to je Sto godina teorije o klimatskim promenama velikana svetske i srpske nauke Milutina Milankovića.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Udruženje Milutin Milanković, 17. i 18. novembra, organizuje međunarodni skup posvećen naučnom doprinosu Milutina Milankovića oličenom u njegovoj teoriji o klimatskim promenama…

…U pripremi i realizaciji obležavanja jubileja uključeni su mnogobrojni domaći i strani univerziteti i naučne institucije, kao i istaknuti pojedinci koji se bave istraživanjima Milankovićeve teorije. Svečanom i stručnom skupu kao centralnim događajima prethodiće tematske izložbe, promotivna predavanja i radni sastanci u saradnji sa kulturnim centrima i stručnjacima iz Austrije, Francuske i Mađarske, kao i međunarodni kolokvijum „Milanković u Budimpešti“, koji će se održati u Budimpešti, u Mađarskoj…

…Centar za promociju nauke je uključen kao partnerska organizacija i podrška u organizaciji obeležavanja ovog jubileja. Klimatske promene su jedan od fokusa kojima se CPN bavi kroz međunarodni projekat TeRRIFFICA, a tokom leta uključuje i građane Beograda u aktuelnu klimatsku akciju RASHLADI GRAD…

Link za informaciju sa portala Elemetarijum:
http://elementarium.cpn.rs/naucni-krug/100-godina-milankoviceve-teorije-o-klimatskim-promenama/?script=cir