Vesti

Veza nebeske mehanike i ledenih doba na Zemlji

Postepena smanjenja i nagli porasti temperature milionima godina na Zemlji presudno su uticali na životne uslove, a samim tim i na našu evoluciju. O tome piše Mark Maslin profesor Odeljenja za geografiju na Univerzitetskom koledžu u Londonu u časopisu Fizika danas. U svom tekstu poseban akcenat baca na Milutina Milankovića i njegovoa istraživanja u oblasti klimatskih promena.

Nebeska-mehanika-i-ledena-doba

U svom tekstu profesor Mark Maslin ukazuje na Milutina Milankovića, sjajnog srpskog matematičar i klimatolog koji je naučno objasnio 1941. godine da promene u Zemljinoj orbiti utiču na klimu planete, posebno na nastanak ledenih doba… Milanković je tvrdio da smanjeno letnje osunčavanje omogućava zadržavanje ledenih površina. Svake godine, hiljadama godina, led opstaje na oko 65 ° N i na kraju formira površine dovoljno velike da pokrenu ledeno doba…

Professor-Mark-Maslin

Profesor Mark Maslin

Sajt-MM-Nebeska-mehanika-i-ledena-doba1

… Milankovićvu teoriju o klimatskim promenama potvrdila je grupa naučnika svojim radom koristeći jezgre sedimenata iz dubokog mora u okviru Međunarodnog program bušenja tla u okeanu. Džejms Hejs pregledao je morske mikrofosile u jezgrima kako bi procenio prošle temperature morske površine. Nikolas Šakleton je izmerio sastav izotope kiseonika u slojevima sedimenta što je pokazalo promenu količine leda u prošlosti na globalnom nivou. I na kraju, Džon Imbri, dao je analizi vremenskih perioda. Ovi naučnici su 1976. godine objavili rad koji ukazuje da njihova klimatska istraživanja sadrže ista tri parametra, vezana za Zemljinu orbitu: ekscentričnost, nagib i precesija…

mm-ciklusi

Milankovićevi ciklusi sadrže tri vrste varijacija u kretanju Zemlje. Ekscentričnost (a) opisuje oblik Zemljine orbite oko Sunca, koji varira od skoro kružne do eliptične u periodu od oko 96.000 godina. Oblik (b) je nagib Zemljine rotacije u odnosu na ravan njene orbite i oscilira u periodu od oko 41.000 godina. Recesija (c) sastoji se od rotacije Zemljine rotacione ose i njenog orbitalnog puta tokom vremena; kombinovani efekti te dve komponente proizvode približno 21.000 godišnji ciklus…

Link: https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4474