100 година реформе календараВести

100 година од  усвајања реформисаног Јулијанског календара

Јубилеј ће бити обележен на начин који одговара лику и делу Милутина Миланковића.

Следеће, 2023. године навршава се 100 година од  усвајања реформисаног Јулијанског календара који је усвојен на Свеправославном конгресу у Цариграду. Календар, чији је аутор био Милутин Миланковић, је усвојен на предлог делегације Српске православне цркве.

Ради обележавања ове значајне годишњице Удружење Милутин Миланковић је, уз консултацију са великим бројем струч­њака различитих профила који се баве календарским питањем (астрономи, математичари, ар­хео­лози, фило­зофи,  историчари, књижевници, новинарина, теолози, верски и културни аналитичари и др,) и већим бројем научних и образовних институција, покренуло иницијативу да се у идућој, 2023. години овај јубилеј обележи на начин који одговара лику и делу Милутина Миланковића.

Јединствено је мишљњље свих консултованих да се у Београду одржи научни скуп посвећен овом јубилеју, организује изложба о животу и научном делу Милутина Миланковић и отштампа друго допуњено издања монографије „Српски народ и календарско питање“.

Већ је постигнут договор и почеле припреме за организовање изложбе у просторијама Музеја науке и технике у Београду, а Министарство културе и информисања и Српска православна црква су обезбедили средстава за штампање монографије. Остаје још да се дефинише концепта и садржај конференције. На захтев Удружења његова светост патријарх Порфирије је дао патријаршијски благослов за одржавање конференције и обезбедио непосредну сарадњу свих лица Цркве који могу бити од помоћи у реализацији овог пројекта.

Удружење Милутин Миланковић посвећује изузетну пажњу календарском питању. To je био разлог да Удружење, у сарадњи са Срп­ском Православном Црквом и Управом за сарадњу с црквама и верским зајед­ницама, реализује два значајна пројеката посвећена овој проблематици: Научни скуп „Календарско знање и допринос Милутина Миланковића“ (Београд , 14. и 15. септембра 2011. године) и семинар „Српски народ и календарско питање“ (септембар 2016.- фебруар 2017. године), којима је присуствовало око 350 струч­њака различитих профила из бројних научних и високошколских институција који се баве календарским питањем.

У оквиру ових пројекта прикупљена је обимна историјске грађе о кален­дарима и извршена темељна анализа историјских процеса формирања и развоја календарског знања, почев од прадавних времена, као и кроз различите историјске периоде и културе. Детаљно је размотрено календарско знање са различитих гледишта – почев од философског појма времена, преко физичког и астрономског појма астрономских циклуса и времена и метода за мерење времена, до теолошког погледа на ово исто питање.

Резултати ових пројеката су приказани у две публикације: „Календарско знање и допринос Милутина Миланковића“ и „Српски народ и календарско питање“ које су изуазвале пажњу српске јавности.