100 godina reforme kalendara

100 godina od  usvajanja reformisanog Julijanskog kalendara

Jubilej će biti obeležen na način koji odgovara liku i delu Milutina Milankovića.

Sledeće, 2023. godine navršava se 100 godina od  usvajanja reformisanog Julijanskog kalendara koji je usvojen na Svepravoslavnom kongresu u Carigradu. Kalendar, čiji je autor bio Milutin Milankivić, je usvojen na predlog delegacije Srpske pravoslavne crkve.

Radi obeležavanja ove značajne godišnjice Udruženje Milutin Milanković je, uz konsultaciju sa velikim brojem struč­njaka različitih profila koji se bave kalendarskim pitanjem (astronomi, matematičari, ar­heo­lozi, filo­zofi,  istoričari, književnici, novinarina, teolozi, verski i kulturni analitičari i dr,) i većim brojem naučnih i obrazovnih institucija, pokrenulo inicijativu da se u idućoj, 2023. godini ovaj jubilej obeleži na način koji odgovara liku i delu Milutina Milankovića.

Jedinstveno je mišljnjlje svih konsultovanih da se u Beogradu održi naučni skup posvećen ovom jubileju, organizuje izložba o životu i naučnom delu Milutina Milanković i otštampa drugo dopunjeno izdanja monografije „Srpski narod i kalendarsko pitanje“.

Već je postignut dogovor i počele pripreme za organizovanje izložbe u prostorijama Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, a Ministarstvo kulture i informisanja i Srpska pravoslavna crkva su obezbedili sredstava za štampanje monografije. Ostaje još da se definiše koncepta i sadržaj konferencije. Na zahtev Udruženja njegova svetost patrijarh Porfirije je dao patrijaršijski blagoslov za održavanje konferencije i obezbedio neposrednu saradnju svih lica Crkve koji mogu biti od pomoći u realizaciji ovog projekta.

Udruženje Milutin Milanković posvećuje izuzetnu pažnju kalenmdarskom pitanju. To je bio razlog da Udruženje, u saradnji sa Srp­skom Pravoslavnom Crkvom i Upravom za saradnju s crkvama i verskim zajed­nicama, realizuje dva značajna projekata posvećena ovoj problematici: Naučni skup „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića“ (Beograd , 14. i 15. septembra 2011. godine) i seminar „Srpski narod i kalendarsko pitanje“ (septembar 2016.- februar 2017. godine), kojima je prisustvovalo oko 350 struč­njaka različitih profila iz brojnih naučnih i visokoškolskih institucija koji se bave kalendarskim pitanjem.

U okviru ovih projekta prikupljena je obimna istorijske građe o kalen­darima i izvršena temeljna analiza istorijskih procesa formiranja i razvoja kalendarskog znanja, počev od pradavnih vremena, kao i kroz različite istorijske periode i kulture. Detaljno je razmotreno kalendarsko znanje sa različitih gledišta – počev od filosofskog pojma vremena, preko fizičkog i astronomskog pojma astronomskih ciklusa i vremena i metoda za merenje vremena, do teološkog pogleda na ovo isto pitanje.

Rezultati ovih projekata su prikazani u dve publikacije: „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića“ i „Srpski narod i kalendarsko pitanje“ koje su izuazvale pažnju srpske javnosti.