Јубиларни скуп

Извештај са трећег састанка Организационог одбора

Организациони одбор за обележавање јубилеја „Сто година Миланковићеве теорије о климатским променама“ на Трећој седници одржаној 09. октобра 2020. године је анализирао реализације предвиђених активности за обележавање јубилеја „Сто година Миланковићеве теорије о климатским променама“ (објављене у књизи: Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire) и предложио програм даљих активности.

naslovna-organizacioni-odbor

Закључено је да се извештај о реализованим и планираним активностима достави члановима Научног одбора, домаћим институцијама-суорганизаторима јубилеја, a скрaћена верзија суорганизаторима из иностранства.

Одбор је констатовао да је Удружење Милутин Миланковић, уз консултацију са Сагледавши целокупну ситуацију везану за одржавање јубилеа „Сто година Миланковићеве теорије о климатским променама“, Организациони одбор је након детаљне анализе до сада урађеног закључио да припреме теку у складу са насталом ситуацијом око пандемије COVID-19.

Закључено је да се извештај о реализованим и планираним активностима достави члановима Научног одбора, домаћим институцијама-суорганизаторима јубилеја, скарћена верзија суорганизаторима из иностранства.