Jubilarni skup

Izveštaj sa trećeg sastanka Organizacionog odbora

Organizacioni odbor za obeležavanje jubileja „Sto godina Milankovićeve teorije o klimatskim promenama“ na Trećoj sednici održanoj 09. oktobra 2020. godine je analizirao realizacije predviđenih aktivnosti za obeležavanje jubileja „Sto godina Milankovićeve teorije o klimatskim promenama“ (objavljene u knjizi: Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire) i predložio program daljih aktivnosti.

naslovna-organizacioni-odbor

Zaključeno je da se izveštaj o realizovanim i planiranim aktivnostima dostavi članovima Naučnog odbora, domaćim institucijama-suorganizatorima jubileja, a skraćena verzija suorganizatorima iz inostranstva.

Odbor je konstatovao da je Udruženje Milutin Milanković, uz konsultaciju sa Sagledavši celokupnu situaciju vezanu za održavanje jubilea „Sto godina Milankovićeve teorije o klimatskim promenama“, Organizacioni odbor je nakon detaljne analize do sada urađenog zaključio da pripreme teku u skladu sa nastalom situacijom oko pandemije COVID-19.

Zaključeno je da se izveštaj o realizovanim i planiranim aktivnostima dostavi članovima Naučnog odbora, domaćim institucijama-suorganizatorima jubileja, skarćena verzija suorganizatorima iz inostranstva.