Vesti

Kada pravoslavci obeležavaju novogodišnje i božićne praznike?

U sredstvima informisanja u Srbiji veoma često, naročito u vreme obeležavanja novogodišnjih i božićnih praznika, je prisutno pitanje o reformi Julijanskog kalendara, usvojenog na predlog delegacije Srpske Pravoslavne Crkve 1923. godine na Svepravoslavnom kongresu u Carigradu. Preciznije rečeno postavlja pitanje njegove primene kod autokefalnih pravoslavnih Crkava, koje to nisu učinile do sada. U tim komentarima vidljiv je pokušaj da se ukaže kako se navodno radi o prihvatanju Grigorijanskog kalendara, odnosno odstupanju od Julijanskog kalendara, pri čemu se pokazuje značajno nerazumevanje suštine kalendarskog pitanja.

knjiga-srb-kalendarsko-pitanje

Udruženje Miluti Milanković, koje svoje programske aktivnosti usmerava na izučavanje Milankovićevih radova koji se odnose na reformu Julijanskog kalendara, smatra da proizvoljna tumačenja u javnosti nisu korisna, stvaraju konfuziju i da je neophodno javnosti predstaviti činjenice o nastanku i razvoju kalendarskog znanja sa gledišta matematičke i astronomske teorije merenja i računanja vremena, istoriji kalendarskih znanja od najstarijih vremena do danas, mitološkoj i teološkoj podlozi kalendara, kao i istoriji nastanka i modifikacijama najpoznatijih kalendara, sve do specifičnog doprinosa Milutina Milankovića reformi pravoslavnog kalendara.

Radi objektivnog sagledavanja ovog izuzetno značajnog pitanja zainteresovanima preporučujemo knjige „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića“ i Srbi i kalendarsko pitanje u izdanju Udruženja Milutin Milanković u kojima se mogu dobiti kvalitetne i objektivne informacije o kalendarskom pitanju, posebno o reformi Julijanskog kalendara, kao i o stavu Srpske Pravoslavne Crkve o ovom, za nju, izuzetno značajnom pitanju.

Ovom prilikom želimo da ukažemo na nekoliko bitnih informacija iz navedenih knjiga, koje mogu pomoći boljem razumevanju ove problematike.

Carigrad
Na Svepravoslavnom kongresu u Carigradu 1923. godine: Milutin Milanković prvi s desna (sedi)

Mr Slavko Maksimović o kalendaru Milutin Milankovića https://www.youtube.com/watch?v=BZg5W9Z2QFU