100 godina reforme kalendara

Međunarodna konferencija Sto godina novojulijanskog kalendara Milutina Milankovića

14 – 16. decembar 2023.

Vreme održavanja:
14-16. decembar 2023.

Mesto održavanja:
Svečana sala Građevinskog fakulteta, Beograd, Kralja Aleksandra 73 i Kulturni i naučni centar „Milutin Milanković“ iz Dalja

Organizator:
Udruženje Milutin Milanković

Suorganizatori:
Matematički fakultet Univerziteta u Beogadu
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogadu
Astronomska opservatorija Beograd
Kulturni i naučni centar „Milutin Milanković“ iz Dalja

Podrška:
Beogradski univerzitet, Srpska akademija nauka i umetnosti i Srpska pravoslavna crkva

Pokrovitelj:
Vlada Republike Srbije-Ministarstvo prosvete

Naučni odbor:
Dr Milan S. Dimitrijević, predsednik, Astronomska opservatorija, Beograd
Prof. dr Dejan Urošević, Matematički fakultet Beograd
Prof. dr Luka Č. Popović, Astronomska opservatorija, Beograd
Prof. dr Radomir Popović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Beograd
Prof. dr Vojislav Jelić, Filozofski fakultet Beograd
Vanredni prof. dr Vitomir Racić, Građevinski fakultet Beograd
Prof. dr Andrej Nikolajevič Zelinski ,Moskovski državni univerzitet “M. V. Lomonosov”, Rusija
Prof. dr Branko Predojević, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska
Prof. dr Efstratios Teodosiju, Fakultet za fiziku, Atina, Grčka
Dr Magdalena Hristova, Univerzitet u Sofiji, Bugarska
Prof. dr Mark Frinku, Zapadni univeritet, Temišva, Rumunija

Lokalni organizacioni odbor:
Mr Slavko Maksimović, predsednik, Udruženje Milutin Milanković
Đakon dr Nikola Lukić, Pravoslavni bogoslovski fakultet Beograd
Đorđe Nešić, Kulturni i naučni centar „Milutin Milanković“ iz Dalja
Nenad Milenović, član UO Udruženja Milutin Milanković
Dr Milan S. Dimitrijević, Astronomska opservatorija Beograd,
Prof. dr. Luka Č. Popović. Astronomska opservatorija Beograd,
Asistent Emilija Jočić, Građevinski fakultet Beograd
Milovan Ivanović, član Udruženja Milutin Milanković
Dr. Milan Mladenović, Književnik i filosof
Mr. Dragan Antić, član Udruženja Milutin Milanković
Jovan Aleksić, Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“
Nada Đorđević Veselinović, Rukovodilac Računarske laboratorije Matematičkog fakulteta

Poziv za učešće na konferenciji i prijavu radova:
Udruženje Milutin Milanković, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogadu, Astronomska opservatorija Beograd i Kulturni i naučni centar „Milutin Milanković“ iz Dalja pozivaju poznavaoce kalendarskog pitanja sa gledišta različitih naučnih oblasti(astro­nomije, matematike, istorije, arheologije, teologije) da učestvuju na međunarodnoj konferenciji ,,Sto godina novojulijanskog kalendara Milutina Milankovića”.

Kontakt i dostavljanje radova elektronskom poštom: kalendarjubilej2023@gmail.com; milankovicm@gmail.com

Cilj konferencije:
Cilj konferencije je da se javnosti predstave kvalitetni i objektivni podaci o nastanku i razvoju kalendarskog znanja sa gledišta matematičke i astronomske teorije merenja i računanja vremena, istoriji kalendarskih znanja od najstarijih vremena do danas, mito­loškoj i teološkoj podlozi kalendara, kao i istoriji nastanka i modifi­kacijama najpoznatijih kalendara, sve do specifičnog doprinosa Milutina Mi­lankovića reformi julijanskog kalendara.

Teme skupa:
a) Astronomske i matematička osnove kalendara;
b) Istorija kalendarskog znanja u okviru istorije civilizacije;
v) Tipovi kalen­dara kroz istoriju i njihove reforme
g) Hrišćanski kalendari i reforma gregorijanskog kalendara
d) Kalendarsko znanje kod Srba;
đ) Reforma Julijanskog kalendara 1923. godine i doprinos Milutina Milankovića

Zvanični jezik konferencije:
Naučni skup se održava na engleskom jeziku. Referati se pišu na engleskom jeziku. Izlagaganje rada može biti na engleskom, srpskom ili ruskom jeziku, pri čemu prezentacija mora biti pripremljena na engleskom jeziku

Značajni datumi:
Prijavljivanje i dostavljanje rezimea: do 15. septembra 2023.
Dostavljanje konačnog rada: 1. februar 2024.
Drugo obaveštenje i finalni progam: 15. novembar 2023.

Detaljno uputstvo za pripremu radova biće dostavljeno autorima uz obaveštenje o prihvatanju rada. Autori su odgovorni za originalnost teksta, kvalitet i tačnost podataka.

Sve dodatne informacije: https://milutinmilankovic.rs