Вести

Музеј Милутина Миланковића

Београд подржава оснивање Музеја Милутин Миланковић

У оквиру активности на оснивању Музеја Милутин Миланковић – музејске поставке у просторијама Удружења Милутин Милутин Миланковић у Поп Лукиној 1Б представници Удружења мр Славко Максимовић, председник и др Милета Радојевић, члан Удружења посетили су Градски секретаријат за културу и Скупштину Града Београда.

muzej-milutina-milankovica

Циљ посете представника Удружења Граду Београду је био да се надлежни органи информишу о конкретно предузетим мерама и акцијама Удружења на оснивању Музеја Милутин Миланковић (донесена Одлука о оснивању Музеја Милутин Миланковић, прибављене подршке научних, образовних и институција из области културе и државних органа, прикупљена музејска грађа и др.).

Градски секретаријат за културу, као надлежна градска институција за музеје, остао је при ставу да подржавају оснивање музеја, али да град нема капацитета за оснивање новх музеја. Спремни су да подрже иницијативу Удружења кроз редовне облике финансирања-преко конкурса.

Представнике Удружења примио је председник Скупштине Града Београда господин Никола Никодијевић. После детаљног информисања о активностима Удружења, а посебно о активностима за оснивање музеја. председник је поновио раније изнети став да Град Београд, поред булевара, парка и споменика, дугује Миланковићу и музеј. Изразио је спремност Града да пружи подршку иницијативи Удружења, укључујући и обезбеђење адекватних просторија под најпривилегованим условима,

nikola-nikodijevic
Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић

Представници Удружења су посебно информисали председника о обележавању Миланковићевог јубилеја поводом стоте годишњице објављивања теорије о климатским променама. Била је то прилика да се председнику уруче издања посевћена јубилеју укључујући репринт Миланковићеве књиге у којој је објављена теорија која је публикована у Паризу 1920. године на француском језику.