Вести

Наставак предавања у оквиру Отворене средa

Naslovna-otvorena-sreda

После дужег времена почео је нови циклус предавања у оквиру Отворене среде. Планирано је да се кроз овакав циклуса предавање укаже на свестрани допринос и широке могућности примне Миланковићеве теорије о промени климе на различите области, укључујући и тачније проучавање настанка и развоја цивилизације и древне историје.

Naslovna-otvorena-sreda

Пошто се ове, 2020. године навршава 100 година од објављивања теорије о климатским променама која је публикована у књизи Милутина Миланковића под насловом: Математичка теорија топлотних појава изазваних Сунчевим зрачењем, објављеној у Паризу 1920. године за почетак овогодишњег циклуса предавања одабрана је тема у оквиру примене Миланковићеве теорије: „Древна историја у оквиру климатске теорије Милутина Миланковића“. Предвиђено је да се у оквиру ове теме одрже три предавања:

• Драгољуб П. Антић: „Сагледавање настанка европске цивилизације кроз чињенице теорије климе Милутина Миланковића“, 11.марта 2020. године;

• Јован И. Деретић: „Ширење прве европске цивилизације“, 25. Марта 20202.године и

• Слободан М. Јарчевић; „Древни епови поникли на Балкану“, 1 априла 2020. године.

Предавање Драгољуб П. Антић изавало је изузетно интересовање, тако да му је присуствовало око 40 слушалаца. Међутим, ситуација са појавом епидемије корона вируса и неизвесност наставка одржавања предавања је условила да се модификује планирана идеју, па је предавање Драгољуба П. Антића одржано у скраћеној верзији тако, да је оно било нека врста прегледа свих предавања које су планирана за циклус. У том смислу дати су скраћени прикази: мотива и методологије истраживања древне историје; примене Миланковићеве теорије о промени клима од завршетка последњег леденог доба до данас; природних услова за настанак и развој цивилизације могућих простора „Гнезда цивилизације“ у Евроазији и Медитерану; оптималног простора за настанак европске цивилизације у складу са Миланковићевом теоријом о климатским променама; покретача миграција кроз време; настанка и принципа ширења и континуитета прве европске цивилизације, а посебно је указано на место предака Срба у њој.

otvorena-sreda-2
otvorena-sreda

Због настале ситуације циклус предавања је одложен до престанка пандемије COVID – 19. Сугерисано је да се предавањс Драгољуба П. Антића понови, а да се затим одрже најављена предавања Јована И. Деретић и Слободана М. Јарчевић.