Вести

Обележавање 100 година од објављивања теорије Милутина Миланковића о климатским променама

Ове, 2020. године, навршава се 100 година од објављивања теорије Милутина Миланковића о климатским променама која је објављена у његовој књизи у Паризу, под насловом: Математичка теорија топлотних појава изазваних Сунчевим зрачењем.

naslovna-100godina

Књига о климатским променама је написaна за време боравка Милутина Миланковића у интернацији у Будимпешти за време Првог светског рата. Подршку ауторовим истраживањима у том периоду пружила је Мађарска aкадемија наука и Централни метеоролошки институт у Будимпешти. Књига је објављена у Паризу 1920. године у сарадњи са L’Ècole Polytechnique под насловом: Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire.

Обележавање 100 година од објављивања Миланковићеве теорије је прилика да се успостави континуитет између два века: претходних 100 година (“шта смо сазнали и какве поуке извукли на основу пионирског рада Милутина Миланковића”) и наредних 100 година („шта нас очекује и шта нам ваља чинит’ ..“), како би то послужило као основа да се размотри даљи правац примењених истраживања и конкретне активности за ублажавање последица климатских промена и временских екстрема.

Milutin-Milankovic-2
Milutin-Milankovic

Удружење Милутин Миланковић је, уз консултацију са истакнутим познаваоцима из области климатских промена и већим бројем научних и образовних институција, покренуло иницијативу да се у другој половини ове године у Београду одржи дводневни скуп посвећен овом јубилеју. Тим поводом планирано је да се реализују два догађаја:

1. Јубиларни скуп посвећен лику и научном делу Милутина Миланковића
2. Научно-стручни скуп на високом експертском нивоу на коме ће се изложити синтезе сазнања из до сада обављених истраживања на основу дела Милутина Миланковића, дати препоруке за даље правце примењених истраживања и предузимање конретних мера за ублажавње последица климатских промена и временских екстрема.

Прихваћена је сугестија да се у припрему овог скупа укључе и институције и истакнути појединци који се баве истраживањима у вези са Миланковићевом теоријом из Аустрије, где је Миланковић дипломирао и докторирао на Техничком универзитету у Бечу, из Мађарске, где је књига написана, и Француске, где је књига објављена.

У том циљу већ је договорено да носилац активности у Француској буде Ecole des Ponts ParisTech), у Мађарскоj Мађарско удружење природних наука (Hungarian Society for Natural Sciences), договори о сарадњи са институцијама из Аустрије су у току.

Обзиром да је разматрана проблематика изузетно актуелна и у центру интересовања светске јавности сматрамо да је ово изузетна прилика да се додатно афирмише допринос Милутина Миланковића светској науци и цивилизацији, али и да се сагледају и садашњи потенцијали и доприноси српске науке у решавању ове веома актуелне проблематике. Из тих разлога очекујемо да ову активност подрже, или у њој активно учествују, надлежни државни органи, научне и образовне институције и афирмисани научни и стручни професионалци.