Vesti

Obeležavanje 100 godina od objavljivanja teorije Milutina Milankovića o klimatskim promenama

Ove, 2020. godine, navršava se 100 godina od objavljivanja teorije Milutina Milankovića o klimatskim promenama koja je objavljena u njegovoj knjizi u Parizu, pod naslovom: Matematička teorija toplotnih pojava izazvanih Sunčevim zračenjem.

naslovna-100godina

Knjiga o klimatskim promenama je napisana za vreme boravka Milutina Milankovića u internaciji u Budimpešti za vreme Prvog svetskog rata. Podršku autorovim istraživanjima u tom periodu pružila je Mađarska akademija nauka i Centralni meteorološki institut u Budimpešti. Knjiga je objavljena u Parizu 1920. godine u saradnji sa L’Ècole Polytechnique pod naslovom: Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire.

Obeležavanje 100 godina od objavljivanja Milankovićeve teorije je prilika da se uspostavi kontinuitet između dva veka: prethodnih 100 godina (“šta smo saznali i kakve pouke izvukli na osnovu pionirskog rada Milutina Milankovića”) i narednih 100 godina („šta nas očekuje i šta nam valja činit’ ..“), kako bi to poslužilo kao osnova da se razmotri dalji pravac primenjenih istraživanja i konkretne aktivnosti za ublažavanje posledica klimatskih promena i vremenskih ekstrema.

Milutin-Milankovic-2
Milutin-Milankovic

Udruženje Milutin Milanković je, uz konsultaciju sa istaknutim poznavaocima iz oblasti klimatskih promena i većim brojem naučnih i obrazovnih institucija, pokrenulo inicijativu da se u drugoj polovini ove godine u Beogradu održi dvodnevni skup posvećen ovom jubileju. Tim povodom planirano je da se realizuju dva događaja:

1. Jubilarni skup posvećen liku i naučnom delu Milutina Milankovića
2. Naučno-stručni skup na visokom ekspertskom nivou na kome će se izložiti sinteze saznanja iz do sada obavljenih istraživanja na osnovu dela Milutina Milankovića, dati preporuke za dalje pravce primenjenih istraživanja i preduzimanje konretnih mera za ublažavnje posledica klimatskih promena i vremenskih ekstrema.

Prihvaćena je sugestija da se u pripremu ovog skupa uključe i institucije i istaknuti pojedinci koji se bave istraživanjima u vezi sa Milankovićevom teorijom iz Austrije, gde je Milanković diplomirao i doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Beču, iz Mađarske, gde je knjiga napisana, i Francuske, gde je knjiga objavljena.

U tom cilju već je dogovoreno da nosilac aktivnosti u Francuskoj bude Ecole des Ponts ParisTech), u Mađarskoj Mađarsko udruženje prirodnih nauka (Hungarian Society for Natural Sciences), dogovori o saradnji sa institucijama iz Austrije su u toku.

Obzirom da je razmatrana problematika izuzetno aktuelna i u centru interesovanja svetske javnosti smatramo da je ovo izuzetna prilika da se dodatno afirmiše doprinos Milutina Milankovića svetskoj nauci i civilizaciji, ali i da se sagledaju i sadašnji potencijali i doprinosi srpske nauke u rešavanju ove veoma aktuelne problematike. Iz tih razloga očekujemo da ovu aktivnost podrže, ili u njoj aktivno učestvuju, nadležni državni organi, naučne i obrazovne institucije i afirmisani naučni i stručni profesionalci.