Vesti

U godini jubileja novi Upravni odbor i nove nade

upravni-odbor

Konačno, posle mnogih problema, 06. 12. 2018. godine održana je godišnja skupština Udruženja. Za očekivati je bilo da se skupština na kojoj je trebalo da se razmatra izveštaj o radu za 2017. godinu i usvoji koncept programa aktivnosti za naredni planski period, uključujući i obeležavanje dva izuzetna jubileja: 140 godina od rođenja Milutina Milankovića i 110 godina od dolaska na Beogradski univerzitet održi znatno ranije.

Godina 2017. ostaće zabeležena kao izuzetno značajna u radu Udruženja Milutin Milanković. Bila je to godina u kojoj je Udruženje, uz obeležavanje uspešnog desetogodišnjeg rada, volonterskim radom, uz pomoć i podršku donatora i sponzora, realizovalo brojne aktivnosti na popularizaciji lika i dela Milutina Milankovića, od kojih je najznačajnija otkrivanje spomen-obeležja Milutinu Milankoviću.

Sve napred navedeno postignuto je, u ekstremno teškim uslovima za rad, samo zahvaljujući volonterskom radu članova i prijatelja Udruženja i pomoći i podršci sponzora i donatora. Primera radi, Grad Beograd − Sekretarijat za kulturu, koji je odlukom Skupštine grada bio zadužen za izgradnju Spomen-obeležja Milutinu Milankoviću, obezbedio je samo sredstva za izradu spomenika, što je dovelo Udruženje u situaciju da obezbedi dodatna sredstva od 1.000.000,00 dinara za infrastrukturu za postavljanje spomenika. Ova sredstva, uz finansiranje redovnih aktivnosti dovela su Udruženje u veoma tešku situaciju, koja je prevaziđena zahaljujući donacijama firmi iz oblasti građevinske delatnosti, preko Privredne komore građevinske industrije Srbije.

Nažalost, situacija u 2018. je još nepovoljnija. Nisu uspeli višegodišnji pokušaji da se pitanje očuvanja lika i dela Milutina Milankovića institucionalno reši kroz programske aktivnosti Ministarstva kulture i informisanja ili Sekretarijata za kulturu Grada Beograda. Krovne institucije Udruženja, nadležne državne institucije Centar za promociju nauka, Gradska opština Stari grad, Grad Beograd − Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture i informisanja, već nekoliko godina ne odobravaju Udruženju nikakva, ili minimalna sredstva, koja nisu dovoljna ni za pokrivanje osnovnih potreba. Praktično Udruženje sada egzistira zahvaljujući podršci Uprave za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, Srpske pravoslavne crkve i pojedinih donatora. Zbog toga je Udruženje bilo u situaciji da članovi Udruženja sopstvenim sredstvima pokrivaju komunalne troškove. Mora se priznati da je to veoma deprimirajuća situacija, što je dovodilo do situacije da ozbiljno razmišljamo o prestanku rada Udruženja.

Međutim, posle obavljenih konsultacija s velikim brojem iskrenih prijatelja Udruženja i poštovalaca lika i dela Milutina Milankovića održana je godišnja skupština uz učešće velikog broja predstavnika naučnih i obrazovnih institucija, naučniih radnika i istaknutih stvaraoca iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, sredstava informisanja, Srpske pravoslavne crkve, Vojske Srbije i privrede, kao i sponzora i donatora.

Posle veoma detaljne analize uslova za rad, ali i neposrednih zadataka, posebno na obeležavanju Milankovićevih jubileja, zaključeno je da Udruženje mora da nastavi rad, što zahteva iznalaženje novih oblika rada, a da se uslovi za normalno funkcionisanje obezbede preko državnih organa, saradnjom sa institucijama iz delatnosti kojima se bavio Milanković, dijasporom i članarinom od individualnih i kolektivnih članova. Sugerisano je, što je Skupština i usvojila, da se poveća broj članova Upravnog odbora, koji svojim položajem i autoritetom mogu doprineti uspešnom radu Udruženja.

Polazeći od datih sugestija Skupština je izabrala Upravni odbor od 11 članova sa mandatom od dve godine.

Članovi UO Udruženja Milutin Milanković u mandatu 2019-2020. su: