Vesti

Udruženje Militin Milanković na mapi Turističke organizacije Beograda

Nakon plasiranja ideje i preliminarnog dogovora sa Turističkom organizacijom Beograda da se prilikom poseta turista u Beogradu za specijalizovane grupe, organizuje obilazak Udruženja kao jedne od naučnih destinacija na turističkoj mapi, došlo je do prve posete jedne grupe turista Udruženju.

Naslovna-TOB-Bor

I pored veoma lošeg vremena u gradu, Udruženje je 14. maja posetila grupa učesnika međunarodnog naučnog skupa koji je organizovao Tehnički fakultet iz Bora, inače organizaciona jedinica Beogradskog univerziteta. Oni su pokazali izraženo interesovanje za sadržaj izložbene postavke i filmskog materijala koji je Udruženje produciralo.

Veoma zadovoljni prezentovanim sadržajima izrazili su želju da se ponovo organizuje jedna kompleksnija manifestacija rada Udruženja Milutin Milanković u tom gradu i pored činjenica da je to učinjeno ranije. Ta ideja je prihvaćena sa zadovoljstvom. Zadovoljstvo i zahvalnost je izrazio i turistički vodič koji je najavio buduće posete turista, kako je kazao, budućem muzeju velikana. Zajednički snimak za uspomenu i podsećanje na zadovoljstvo doživljenog.