VestiMuzej

Veliki Milutin Milanković konačno dobija svoj muzej

Ovih dana u sredstvima informisanja pojavila se davno očekivana vest: Veliki Milutin Milanković konačno dobija svoj muzej. Na osnovu zaključka Upravnog odbor Udruženja Milutin Milanković sa Četvrte sednice održane 19. oktobra 2019. godine predsednik Udruženja, koristeći odredbe Zakona o kulturi, Zakona o kulturnim dobrima i Statuta Udruženja, doneo je Odluku o osnivanju Muzeja Milutin Milanković – Muzeja u sastavu Udruženja Milutin Milanković.

naslovna-muzej-milutin-milankovic

Ovoj vesti prethodio je dug i uporan rad članova Udruženja Milutin Milanković na istraživanju, prikupljanju i obradi arhivske i muzejske građe o životu i naučnom radu Milutina Milankovića, dobijanju podrške za osnivanje muzeja od institucija iz oblasti kulture, nauke i obrazovanja i pokretanju inicijative kod nadležnih državnih organa za osnivanje muzeja u strukturi državnih institucija.

Identifikovana su mesta, ustanove zaštite i privatna lica kod kojih se nalazi Milankovićeva zaostavština. Tragovi Milankovićevog života, naučnog opusa, kao i podaci o samoj njegovoj ličnosti, još uvek se nalaze u muzejima, arhivima, bibliotekama, ustanovama i institucijama u mestima u kojima je živeo i radio (Dalj, Osijek, Beč, Beograd, Budimpešta), kao i u drugim mestima, prvenstveno na teritoriji Austrije i Nemačke (Grac, Hamburg, Frajburg, Hale, Lajpcig, Minhen). Najveći deo ove zaostavštine nalazi se u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, ali se bogata arhivska građa o Milankoviću nalazi i u Arhivu Srbije, Arhivu Matice Srpske u Novom Sadu, Astronomskoj opservatoriji u Beogradu, Arhivu Narodne banke Srbije, Železničkom muzeju u Beogradu, Arhivu Komande Ratnog vazduhoplovstva, Arhivu vodovoda i kanalizacije u Beogradu, Državnom arhivu Osijeka, Tehničkom muzeju u Beču, Uredu za patente iz Beča, Arhivu Mađarske akademije nauka, Arhivu Mađarskog meteorološkog instituta, Arhivu Patentnog ureda u Budimpešti i u drugim muzejima i arhivama, kao i kod privatnih lica.

porodicne-fotografije-milutin-milankovic

Porodične fotografije

muzej-4

Milankovićeva naučna dela

Materijali su neobrađeni, u izvornoj formim mnogi oštećeni i teško dostupni korisnicima, što ima za posledicu da su mnogi značajni podaci iz života i naučnog rada Milankovića nepoznati, ili su pogrešno, slučajno ili namerno, predstavljeni u javnosti.

Obzirom da njegovo naučno delo sve više dobija na vrednosti i aktuelnosti, ocenjeno je da postoji potreba da se njegova bogata zaostavština prikupi i objedini, obradi, sistematizuje, sačuva i kroz rad na projektu stalne postavke, učini dostupnom domaćoj i stranoj javnosti. Na ovaj način zaostavština Milutina Milankovića biće vidljiva i prepoznata kao deo kulturnog i naučnog nasleđa Srbije i sveta.

Udruženje je, u okviru realizacije dugoročnog projekta „Istraživanje, obrada, kategorizacija i prezentacija zaostavštine Milutina Milankovića“ u prethodnom periodu kontinuirano prikupljalo sve ono što bi mogao da bude sadržaj budućeg Muzeja, i u tom smislu već je sabralo brojna dokumenta i značajan broj artefakata o životu i radu Milutina Milankovića (originali starih izdanja knjiga od kojih najveći broj spada u veoma retke i teško dostupne javnosti, naučna dokumenta, lične stvari, fotografije, prepiska sa poznatim svetskim naučnicima i dr.) što će biti embrion budućeg Muzeja.

muzej-1

muzej-2

Neka od artefakata iz života i rada Milutina Milankovića

U nameri da srpsku naučnu javnosti i državne organe upozna o neophodnosti osnivanja muzeja Udruženje je u okviru manifestacije Dani evropske baštine u 2017. godini organizovalo panel diskusiju kojoj je prisustvovalo preko 60 učesnika iz državnih organa, naučnih, kulturnih i obrazovnih i drugih institucija koji su dužni ili su u mogućnosti da pruže doprinos očuvanju baštine Milankovića.

Učesnici u diskusiji podržali su napore i angažovanje Udruženja u svim njegovim akcijama. Opšti konsenzus prisutnih je bio pružanje podrške naporima i inicijativi Udruženja za osnivanje muzeja s predlogom da Udruženje uputi zvaničan predlog nadležnim državnim organima (Ministarstvu kulture i informsanja i Grada Beograda- Sekretarijatu za kulturu) za osnivanje muzeja.

Inicijativu Udruženja za osnivanje muzeja su podržale brojne naučne i obrazovne institucije i državni organi. Posebno su značajne podrške muzeja i arhiva koji su izrazili spremnost da pruže stručnu pomoć osnivanju muzeja.

Osnivanje muzeja u strukturi državnih institucija je izuzetno složen proces koji zahteva obavljanje velikikog broja administrativnih i stručnih poslova, ispunjenje zakonom predviđenih uslovi (osnivač, prostorije, stručni kadar i dr) i znatna materjalna sredstva. Ovi uslovi, i pored pozitivnih stavova Ministarstva kulture i informisanja i Grada Beograda-Sekretarijata za kulturu, prevazilaze sadašnje mogućnosti Udruženja, pa je donesena odluka o osnivanju muzeja u sastav Udruženja. U konsultacijama sa stručnim institucijama i ekspertima za ovu delatnos zaključeno je da prostorije i postojeća računarsko-informatička oprema i oprema za smeštaj i čuvanje dokumentacije uz određene adaptacije i dopunu omogućavaju uspostavljanje stalne izložbene i savremene multimedijalne postavke.

Udruženje se obraća svim članovima i prijateljima Udruženja, poštovaocima dela Milankovića i čitavoj srpskoj javnosti koji poseduju dokumenta ili druge muzejske vrednosti da nam se pridruže u ovoj plemenitoj akciji da Milanković, a još više njegova velika dela, dobiju zasluženo priznanje i trajno mesto na kome novi naraštaji mogu da se upoznaju sa dostignućima našeg naroda i odakle mogu da crpe inspiraciju za nove poduhvate.

upravni-odbor
Jedan od sastanaka Upravnog odbora Udruženja Milutin Milanković

Odluka o osnivanju Muzeja Milutin Milanković

Podrške za osnivanje Muzeja Milutin Milanković
https://milutinmilankovic.rs/podrske-za-osnivanje-muzeja-milutina-milankovica/