Vesti

Učenici na putovanju kroz Milankovićevu vremensku kapiju

Izložba Milankovićeva vremenska kapija, koja se u organizaciji Udruženja Milutin Milanković održava u Narodnoj banci Srbije, svojevrsno je mesto gde se može saznati niz informacija o velikanu srpske nauke. Više škola pokazalo je zanimanje za ovakvu kompleksniju prezentaciju života i dela Milutina Milankovića, od kojih su neke već posetile izložbu.

Naslovna-izlozba-skola

Izložba o životu i radu srpskog i svetskog naučnog velikana Milutina Milankovića postala je atrakcija za koju su posebno zainteresovani učenici osnovnih i srednjih škola. Tako su učenici Osnovne škole Milan Rakić, Matematičke gimnazije i Hemijsko-prehrambene tehnološke škole iz Beograda prethodnih par dana bili u prilici da na licu mesta dopune svoja znanja i interesovanja.

Učenici sve tri škole, sa svojim nastavnicama, pokazali su vidno zanimanje za sadržaj izložbe i objašnjenja koja su im tom prilikom saopštena od strane članova Udruženja Milana Stanimirovića, Natalije Vržine i Slobodana Stojanovića.

Prirodno, učenici OŠ Milan Rakić najviše zanimanja pri obilasku sadržaja izložbe i projekciji filma pokazali su za period Milankovićevog detinjstva i školovanja, dok su učenici Matematičke gimnazije posebnu pažnju poklonili matematičaru Milankoviću i kako je radio na svojoj matematičkoj teoriji kojom je objasnio ledena doba.

Snimci za uspomenu, poruke u knjizi utisaka i reči zahvalnosti upućene organizatoru prilikom odlaska učenika sa izložbe potvrda su pravilne orijentacije da se težište rada Udruženja u narednom periodu treba više usmeriti na učeničku i studentsku populaciju.

1s
2s
3s
4s

Snimci za uspomenu, poruke u knjizi utisaka i reči zahvalnosti upućene organizatoru prilikom odlaska učenika sa izložbe potvrda su pravilne orijentacije da se težište rada Udruženja u narednom periodu treba više usmeriti na učeničku i studentsku populaciju.

5s