100 година реформе календараВести

Извештај о одржавању Међународне конференције Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића (14-16. 12. 2023.)

Добра припрема – остварени циљеви

Конференција је, према општој оцени, била изузетно добро припремљена, што је уз висок квалитет изложених радова и изванредну медијску подршку кроз интервјуе, чланке, репортаже и друге медијске формате омогућило да се најширој јавности представе подаци о настанку и развоју календарског знања са гледишта математичке и астрономске теорије мерења и рачунања времена, историји календарских знања од најстаријих времена до данас, митолошкој и теолошкој подлози календара, као и историји настанка и модификацијама најпознатијих календара, све до специфичног доприноса Милутина Миланковића реформи јулијанског календара, као и доприноса других српских научника, што је био основни циљ Конференције.

Комплетан извештај може се прочитати и преузети на наредном линку: